Luterisma mantojuma fonds

A. deglava iela 10–1, Rīga, Lv–1009, tel. 20089602

 

Mūsu izdotās grāmatas

LATVIJAS BAZNĪCAS VĒSTURE


 Grāmatas pamatā ir profesora lekciju kurss “Latvijas baznīcas vēsturē”, kuru viņš  lasīja atjaunotajā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 1992./1993. akadēmiskajā gadā.

Šis darbs apkopo un iemieso R. Feldmaņa  mīlestību pret Latvijas Baznīcu. Tā ir viņa akadēmiskās kalpošanas kvintesence un mūža opus magnum. Grāmatas lappusēs varam sadzirdēt viņa  balsi, kas turpina mūs mācīt un vadīt cauri Latvijas Baznīcas vēsturei. Kā Baznīcas vēsturnieks un mācītājs vienlaikus viņš centās saredzēt Baznīcas ceļu Latvijas un latviešu vēsturē. Baznīcas vēsture viņam bija Evaņģēlija vēsture, kas atklājas latviešu vēsturē.EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA UN DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojuma vienkāršā un nopietnā forma skaidri parāda, ka īsts dievkalpojums nav atkarīgs ne no kādiem uzturošiem aģitācijas līdzekļiem – tādas lietas tikai apgrūtina vai pat pilnīgi apslāpē reālo saskarsmi ar Dievu Viņa vārda uzklausīšanā un sarunā ar Viņu. Vajāšanu laika pieredzes liecība var kalpot arī kā garīga palīdzība tām draudzēm, draudžu locekļiem un vadītājiem, kurus mūsdienās nomāc Baznīcas sekularizācija, ko viņi paši bieži vien pat neapjauš. Kas rūpīgi lasa un pārdomā šos tekstus, tas noteikti iepazīs ticību stiprinošo Gara spēku, ko sniedz sadraudzība Dieva vārdā un sakramentā.MISIONĀRS ROBERTS FELDMANIS
Ilmārs Rubenis


Šī darba autors ir vēlējies savā darbā ieskicēt līdz šim maz zināmās mācītāja Roberta Feldmaņa dzīves lapaspuses un cer, ka tas palīdzēs un rosinās apgūt arī citas līdz šim augsti novērtētās, bet tomēr nepietiekami apzinātās un pētītās viņa garīgā mantojuma jomas: liturģikā, homilētikā, Baznīcas vēsturē, dvēseļkopšanā un citur, kas joprojām gaida savu pētnieku. Šodien liela daļa no R.Feldmaņa garīgā mantojuma glabājas arhīvā, tomēr daļa no tā, joprojām ir arī cilvēku sirdīs un atmiņās. Ir svarīgi to katru savā veidā apzināt, saglabāt, darīt pieejamu un iedzīvinot lietot mūsu Baznīcā.

CitasGramatas.html
Bērniemberniem_2.html
Meditācijameditacija.html
M. LutersM._Luters.html