Luterisma mantojuma fonds

A. deglava iela 10–1, Rīga, Lv–1009, tel. 20089602

 

Mūsu izdotās grāmatas

CitasGramatas.html
Meditācijameditacija.html
M. LutersM._Luters.html

DIEVS DARA MANI PAR SAVU BĒRNU KRISTĪBĀ

2. izdevums

Laila Čakare


Kristība ir liela Dieva dāvana un maziem bērniem ar stāstu un zīmējumu palīdzību, tā tiek atklāta. Brīnišķīga dāvana jūsu bērnu un mazbērnu Kristības dienā.


DIEVS DOD MAN SEVI SVĒTAJĀ VAKARĒDIENĀ

Laila Čakare


Esam izdevuši jaunu bērnu grāmatu "Dievs dod man Sevi Svētajā Vakarēdienā, kuras autore ir Laila Čakare. Bērniem saprotamā, viegli uztveramā valodā, ar stāstu un zīmējumu palīdzību bērns un viņa vecāki tiek vesti Svētā Vakarēdiena izpratnes jautājumos. Šī grāmata ir turpinājums sērijai, kuru esam iesākuši jau vairākus gadus atpakaļ. Līdz šim ir iznākušas šādas: Dievs dara mani par Savu bērnu Kristībā, Dievs nāk pie manis dievkalpojumā, Dievs uzklausa manu lūgšanu, Dievs māca man Savus baušļus.

DIEVS NĀK PIE MANIS DIEVKALPOJUMĀ

2.izdevums
Laila Čakare


Bērniem saprotamā, viegli uztveramā valodā un ar zīmējumu palīdzību izskaidrots, kas notiek svētdienas dievkalpojumā luterāņu draudzē. Mēs bieži domājam, ka centrā esam mēs un tas, ko darām. Taču lasītājs ātri vien sapratīs, ka centrā ir Dievs un Viņa darbi. Noderēs arī pieaugušajiem, ko palasīt priekšā saviem mazajiem.TAS KUNGS IR MANS GANS

Vilberts Kreiss


Kreiss ir luterāņu mācītājs Francijā un sarakstījis šo grāmatu kā ticības mācības rokasgrāmatu bērniem, viņu vecākiem un Svētdienas skolas skolotājiem. Rokasgrāmatā ir 40. nodarbības, kurās ir gan materiāls pārdomām, gan zelta pants, gan uzdevumi, gan zīmējumi. Soli pa solim bērns tiek vests cauri Mārtiņa Lutera Mazā katehisma pamattēmām, proti, baušļiem, Apustuļu ticības apliecībai, Mūsu Tēvs lūgšanai, Kristībai, grēksūdzei un Kunga mielastam.DIEVS MĀCA MAN SAVUS BAUŠĻUS

Laila Čakare


Šī grāmata ir domāta bērniem un viņu vecākiem. Autore Laila Čakare ar dažādu stāstu palīdzību ieved bērnus desmit baušļu pasaulē. Savukārt, māksliniece Ilze Krēsliņa ir parūpējusies par daudzām krāsainām ilustrācijām.


MAZAIS KATEHISMS

Dr. Mārtiņš Luters

Rakstīts bērnu kristīgajai izglītošanai mājās. Tēvs vai māte regulāri soli pa solim ar šīs grāmatiņas palīdzību māca par kristīgās ticības pamatpatiesībām un kodolu.


DIEVS UZKLAUSA MŪS LŪGŠANĀ
Ina Kovaļeva


Rīgas kristīgās skolas skolotāja Ina Kovaļova ir uzrakstījusi grāmatiņu bērniem "Dievs uzklausa mūs lūgšanā." Kā jau norāda pats nosaukums, šī grāmata vienkāršā, bērniem saprotamā valodā izskaidro dazādus jautājumus, kuri saistīti ar lūgšanas dzīvi. Lasītājs varbūt būs pamanījis, ka šī jau ir trešā grāmatiņa bērniem, kuru izdod Luterisma mantojuma fonds. Pirmās divas ir "Dievs nāk pie manis dievkalpojumā" un "Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā." Kopā šīs trīs grāmatiņas būs lielisks palīgs vecākiem, mācot no mazotnes saviem bērniem būt par ieva bērniem.
ACIS, AUSIS UN VISAS MAŅAS

I un II daļa


Dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem, mācot kristīgās ticības pamatpatiesības

Aktivitātes, mācot katehismu” palīdzēs jums Lutera “Mazā katehisma” dziļās un nezūdošās patiesības mācīt aktīvi un iegaumējami. Pētījumi rāda, ka skolēni vislabāk mācās darot. Kad skolotājs stundā izmanto redzi, tausti, garšu un smaržu, skolēni labāk saprot mācīto! Šīs nodarbības izcels jūsu skolēnus no krēsliem un iesaistīs tos mācību procesā. Lai palīdzētu jums vieglāk pielāgot katru nodarbību savai klasei, mēs esam tās iedalījuši pēc  šādiem kritērijiem: pēc tēmas, nepieciešamajiem materiāliem un laika, kā arī nodarbību pielietojuma mācīšanai un dzīvošanai kristīgā ticībā. Izmantojiet šīs nodarbības, lai uzsāktu un pabeigtu katehisma stundas, lai iekļautu katehismu svētdienas skolas vai dienas skolas mācību procesā vai kā aktīvu kalpošanu jaunatnes pasākumos.”

R. FeldmanisR._Feldmanis.html
CitasGramatas.html