Luterisma mantojuma fonds

A. deglava iela 10–1, Rīga, Lv–1009, tel. 20089602

 

Mūsu izdotās grāmatas

365 REIZES VIŅŠ

Vilhelms Bušs


Savā ikdienā pārdomājot Dieva vārdus, mēs iemācāmies savās dzīvēs “visu salikt pa plauktiņiem”. Un tas ir svarīgi, jo dzīvojam haosa, bezmērķības un apjukuma laikmetā. Dieva vārds sakārto mūsu dzīves, atklāj patiesās vērtības un piepilda mūsu dzīves ar jēgpilnu saturu.

Novēlam lasītajam svētīgus meditācijas brīžus, lasot Vilhelma Buša ikdienas pārdomas!
MAZAIS KATEHISMS

5. izdevums

Dr. Mārtiņš Luters


Kā mazi bērni katru dienu no jauna lasīsim katehismu, kurš jau ir izturējis 500. gadu pārbaudi, lai mācītos kristīgās ticības ābeci un pamatpatiesības.LŪGSIM DIEVU

JOZEFS IMBERGS


Katru dienu lūgt Dievu, pie tam kopā ar ģimeni, ir vienmēr bijis vienojošs un stiprinošs ģimenes pasākums. Lūgt Dievu, lasīt Viņa vārdu un pārdomāt tos ikdienas, ir tas kas bieži pietrūkst cilvēka dvēseles barībai.


DIENIŠĶĀ MAIZE

  1. K.F. Vislofs


Grāmatas nosaukums lasītājam atklāj kādu svarīgu vēsti. Proti, ikdienas Dieva vārdu pārdomas, kuras atradīsiet šajā grāmatā, ir cilvēkam nepieciešamas tāpat kā dienišķā maize. Mums visiem ir labi pazīstami Kunga vārdi: “ .. cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Patiešām, tāpat kā mēs nevaram dzīvot bez ikdienas ēšanas, mēs nevaram dzīvot arī bez Dieva vārda “ēšanas”. Protams, arvien ir iespējams neēst, pie tam ilgstoši neēst. Tomēr parasti tas noved līdz izsalkumam, badam un pat nāvei. Novēlam Latvijas lasītājam, lasot šo grāmatu, piedzīvot daudz prieka, padoma, spēka un uzmundrinājuma.

DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI

1, 2, 3 izdevumi
K. O. Rozeniuss


 Rozeniuss (1816-1868) bija t.s. atmodas sludinātājs Zviedrijā. Liela ietekme viņa dzīvē bija angļu metodista Džordža Skota (George Scott) sludināšanai un personībai. Taču viņš nekad nekonvertējās metodismā, bet formāli saglabāja saites ar luterisko baznīcu Zviedrijā (viņa tēvs bija luterāņu mācītājs). Rozeniuss nekad nepiekrita “perfekcionisma” mācībai metodismā. Tieši otrādi, viņš arvien izcēla luterisko principu “vienlaikus taisnots un grēcinieks”. Attiecības ar oficiālo baznīcu Zviedrijā bija saspīlētas, jo viņš vērsās pret tajā valdošo morālo izlaidību un vēsturiski-kritisko pieeju Bībelei. Rozeniuss, nebūdams ordinēts luterāņu mācītājs, regulāri pulcināja ap sevi cilvēkus, lai lasītu Dieva vārdus. Rozeniuss arvien uzsvēra “taisnošanu ticībā”, kā arī to, ka kristīgā mācība noteikti ir jāiemieso kristīga cilvēka dzīvē. Mācībai nav jābūt tikai galvās, par to nav tikai jādiskutē un jāstrīdas, bet tā ir jāizdzīvo ikdienā.


SVĒTO RAKSTU APCERES KATRAI DIENAI


Dr. Mārtiņš Luters


Katru rītu (vai vakaru) iesāc ar aizraujošām M. Lutera pārdomām par Dieva vārdu. Lielisks meditācijas avots, lai ikdienas steigā iedziļinātos un atspirdzinātos plašajos Dieva vārda ūdeņos.

R. FeldmanisR._Feldmanis.html
Bērniemberniem_2.html
CitasGramatas.html
M. LutersM._Luters.html