Aizlūgsim par Lutera Akadēmijas bijušo rektoru Reinhardu Slensku

Aizlūgsim par Lutera Akadēmijas bijušo rektoru Reinhardu Slensku

Bijušais Lutera Akadēmijas rektors Reinhards Slenska ir vecuma nespēkā un vājumā. Tāpēc aicinām ikvienu aizlūgt par stiprinājumu ticībā un miesas vājumā. Lai Dievs ir žēlīgs un dod svētīgu ieiešanu mūžībā!
lūgsim