Kategorijas: Blogs

Lūgšana ar Lutera “Mazo Katehismu”

Lūgšana ar Lutera “Mazo Katehismu”

Reformācijas laikā Mārtiņa Lutera “Mazais katehisms” kalpoja ne vien kā kristīgās mācības rokasgrāmata, bet arī kā lūgšanu grāmata. Luters bija pārliecināts, ka katehisma tekstu var lietot lūgšanā un šī grāmata parāda, kā to darīt. Grāmatā ir secīgi aplūkotas sešas „Mazā katehisma” daļas, kā arī tā pielikumi par rīta un vakara lūgšanu un kristīgo namturību. Katras…

Read More Read More

Jauna grāmata “Nesvētā trīsvienība”

Jauna grāmata “Nesvētā trīsvienība”

Esam publicējuši M. Lokvuda grāmatu NESVĒTĀ TRĪSVIENĪBA: MĀRTIŅŠ LUTERS PRET ELKU ES, PATS, MAN. Varbūt tieši šo grāmatu varat uzdāvināt kādam cilvēkam, jo tā aplūko, no vienas puses, mūsu visdziļāko un nopietnāko problēmu – elkdievību, bet, no otras puses, Dieva neizmērojamo mīlestību un žēlastību. Elkdievis, tātad jebkurš cilvēks, Bībelē tiek salīdzināts ar laulības pārkāpēju. Dievs…

Read More Read More

Izbraukuma lekcija: Garīgums un Dieva aicinājumi

Izbraukuma lekcija: Garīgums un Dieva aicinājumi

Patiess garīgums ir darbošanās dažādos Dieva aicinājumos, kalpojot tuvākajam Luterisma mantojuma fonds piedāvā izbraukuma lekciju  “Dieva aicinājumi un mans garīgums”. Kristīgās baznīcas vēsturē arvien ir iezagušies noraidoši uzskati par radību, par šo pasauli. Vislabāk to var ieraudzīt dažādos mēģinājumos garīgumu pretstatīt darbībai šajā pasaulē. Piemēram, ja gribi būt garīgs, tad ej prom tuksnesī, prom no…

Read More Read More

Baznīcas vēstures seminārs: Luteriskā baznīca Latvijas simts gados

Baznīcas vēstures seminārs: Luteriskā baznīca Latvijas simts gados

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lutera akadēmija un Luterisma mantojuma fonds ielūdz uz Latvijas simtgades svinībām veltītu Latvijas Baznīcas vēstures semināru Luteriskā baznīca Latvijas simts gados 2018. gada 16. novembrī, Alksnāja iela 1, Rīga 9.00 semināra atklāšana 9.15 Mg. phil. Ilona Miezīte– Juris Neikens dzīvē un darbā. 10.00 Profesors, Dr. theol. Jouko Talonens– Latvijas baznīcas vēstures materiāli ārpus…

Read More Read More

Svēto Rakstu apceres katrai dienai visa gada garumā, Mārtiņš Luters

Svēto Rakstu apceres katrai dienai visa gada garumā, Mārtiņš Luters

Lielā pieprasījuma dēļ jau trešo reizi izdodam Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai visa gada garumā. Lutera valoda ir dzīva, ar sāli sālīta, tāpēc lasītāji parasti ir tikai ieguvēji, kopā ar Luteru pārdomājot Svētos Rakstus. Grāmatas cena fonda birojā EUR 4.00.

Jauna grāmata “Mārtiņa Lutera teoloģija”

Jauna grāmata “Mārtiņa Lutera teoloģija”

Lasītāja rokās ir nonākusi Bernharda Lozes – viena no pazīstamāko XX gs. nogales Dr. Mārtiņa Lutera dzīves un darbu pētnieku – otrā latviski tulkotā grāmata Mārtiņa Lutera teoloģija. Pirms dekādes Luterisma mantojuma fondā (LMF) tika izdota šī autora pirmā grāmata “Mārtiņš Luters. Ievads Lutera dzīvē un darbos”. Abas saista kopējs pētījuma objekts, turklāt šoreiz sperts noteikts…

Read More Read More

Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi, Mārtiņš Luters

Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi, Mārtiņš Luters

Mārtiņa Lutera darbu sērijā esam publicējuši kārtējos Bībeles grāmatu skaidrojumus. Šoreiz lasītājam ir iespēja iedziļināties Vecās Derības praviešu – Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa – pasaulē, kā arī pavadīt svētīgu laiku, lasot Lutera skaidrojumus par tiem.  Grāmatas cena fonda birojā EUR 5.00.

Buklets “Jēzus nekad nepieviļ”

Buklets “Jēzus nekad nepieviļ”

Luterisma mantojuma fonda ASV dibinātājs mācītājs Roberts Rāns ir uzrakstījis mazu bukletu “Jēzus nekad nepieviļ”. Buklets ir domāts, kā mierinājuma un stiprinājuma vārdi cilvēkiem dažādās viņu dzīves situācijās: slimnīcās, cietumā, mājās utt. Esam šo bukletu pārtulkojuši latviski, lai darītu to pieejamu Latvijā. Bukleta cena EUR 0.30. Šeit var aplūkot bukletu: 

Roberta Kolba pētījums par Mārtiņa Lutera tēliem

Roberta Kolba pētījums par Mārtiņa Lutera tēliem

Roberts Kolbs (PhD, Viskonsinas universitāte, ASV) ir sistemātiskās teoloģijas profesors emeritus Konkordijas teoloģiskajā seminārā (Sentluisa, Misūri štats, ASV). Viņš ir lasījis lekcijas vairāk nekā 40 izglītības iestādēs visos piecos kontinentos un sarakstījis daudzas grāmatas, īpašu uzmanību pievēršot Mārtiņa Lutera dzīvei, darbiem un teoloģijai. Šajā grāmatā “Mārtiņš Luters – pravietis, skolotājs un varonis” autors aplūko dažādus…

Read More Read More

Mārtiņš Luters un viņa ceļš uz Reformāciju. M. Brehts.

Mārtiņš Luters un viņa ceļš uz Reformāciju. M. Brehts.

Esam publicējuši ievērojamā baznīcas vēsturnieka profesora Mārtiņa Brehta grāmatu par Mārtiņa Lutera dzīvi, darbību un teoloģiju. Mārtiņš Brehts ir Baznīcas vēsturnieks, profesors emeritus Minsteres universitātē, Vācijā. Viņš ir viens no lielākajiem akadēmiskajiem Lutera pētniekiem Rietumu pasaulē. Laikā no 1981. gada līdz 1987. gadam viņš sarakstījis ļoti visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrāfiju trīs sējumos. Šī grāmata, kuru piedāvājam…

Read More Read More