Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 1. sējums

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 1. sējums

Tuvāko 3-4 nedēļu laikā plānojam publicēt M. Lutera darbu izlasi. Arī šo grāmatu varēs iegādāties fonda birojā un kristīgajos grāmatu veikalos AMNIS un IHTIS.

Šeit ir ieraugāms satura rādītājs un redaktora Dr. Voldemāra Lauciņa kopējais ievads šim sējumam:

saturs–ievadsLutera-raksti-1-2