Drīzumā

Drīzumā

2020/21 gada projekti, kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Tomas P. Nass, Pasaules gals: Jēzus nāk drīz (Grāmata par “Pēdējām lietām” jeb Eshatoloģiju)

Gregorijs Lokvuds, 1. VĒSTULES KORINTIEŠIEM KOMENTĀRS

AIZ ISLĀMA PLĪVURA: SKATS NO IEKŠPUSES UZ MUSLIMA DZĪVI UN TICĪBU

Metjū Ričards, VAI PATIESAIS JĒZUS, LŪDZU, VARĒTU PIECELTIES

Mārtiņš Brehts, M. Luters: Reformācijas kārtība un robežu noteikšana.
2. sējums

Mārtiņš Brehts, M. LUTERS, BAZNĪCAS UZTURĒŠANA.
3. sējums

Guntars Baikovs, UN DIVI TAPA VIENS (par laulību).

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 2. sējums.

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE): tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā).

Aicinām draudzes ar saviem ziedojumiem atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un grandiozs projekts, kura augļus varēs baudīt arī nākamās kristiešu paaudzes Latvijā. 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu, kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: