Drīzumā

Drīzumā

2021/22 gada projekti,
kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Tomas P. Nass, Pasaules gals: Jēzus nāk drīz (Grāmata par “Pēdējām lietām” jeb Eshatoloģiju)

Gregorijs Lokvuds, 1. VĒSTULES KORINTIEŠIEM KOMENTĀRS

Reinhards Slenska, Mērķis un gals: Eshatoloģija.

Metjū Ričards, VAI PATIESAIS JĒZUS, LŪDZU, VARĒTU PIECELTIES

Harolds Senkbeils, Pastorālā padomdošana jeb dvēseļu aprūpe

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 2. sējums.

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 3. sējums.

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE): tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā).

Aicinām draudzes ar saviem ziedojumiem atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un grandiozs projekts, kura augļus varēs baudīt arī nākamās kristiešu paaudzes Latvijā. 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu, kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: