Drīzumā

Drīzumā

2018. gada projekti, kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Martins Brechts, MĀRTIŅS LUTERS: VIŅA CEĻS UZ REFORMĀCIJU. 1. SĒJUMS (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Robert Kolbs, MĀRTIŅŠ LUTERS: PRAVIETIS, SKOLOTĀJS UN VARONIS (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Bernhards Loze, LUTERA TEOLOĢIJA TĀ VĒSTURISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Mārtiņš Luters, VECĀS DERĪBAS PRAVIEŠI: DANIĒLS, HOZEJA, JOĒLS, AMOSS

Maikls Lakvūds, NESVĒTĀ TRĪSVIENĪBA: ES, ES PATS, MAN PAŠAM (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Džons Pless, LŪDZOT AR LUTERA MAZO KATEHISMU (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Gregorijs Lokvūds, 1. VĒSTULES KORINTIEŠIEM KOMENTĀRS

Kurtis A. Džāns, LUTERĀNIS SKATĀS UZ KATOĻIEM

Marks A. Paustians, GATAVS ATBILDĒT UZ SKEPTIĶU JAUTĀJUMIEM

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu,
kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: