Drīzumā

Drīzumā

2022–24 gada projekti,
kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Džons Klainigs, BRĪNIŠĶĪGI RADĪTS (teoloģija par ķermeni).

Bo Gīrcs, TICĒT KRISTUM. Ikdienas lasījumi un lūgšanas visam baznīcas gadam.

M. Luters, Komentāri par dažādiem Vecās derības praviešiem (Caharija, Habakuks, Jona, Miha, Obadja utt.)

DR. MĀRTIŅA LUTERA DARBU IZLASE, 3. sējums.

Filips Jensijs, KAS ŽĒLASTĪBĀ TIK BRĪNIŠĶĪGS.

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE): tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā).

Aicinām draudzes ar saviem ziedojumiem atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un grandiozs projekts, kura augļus varēs baudīt arī nākamās kristiešu paaudzes Latvijā. 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu, kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: