Drīzumā

Drīzumā

2018. gada projekti, kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Martins Brechts, MĀRTIŅS LUTERS: VIŅA CEĻS UZ REFORMĀCIJU. 1. SĒJUMS (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Robert Kolbs, MĀRTIŅŠ LUTERS: PRAVIETIS, SKOLOTĀJS UN VARONIS (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Bernhards Loze, LUTERA TEOLOĢIJA TĀ VĒSTURISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Mārtiņš Luters, VECĀS DERĪBAS PRAVIEŠI: DANIĒLS, HOZEJA, JOĒLS, AMOSS

Maikls Lakvūds, NESVĒTĀ TRĪSVIENĪBA: ES, ES PATS, MAN PAŠAM (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Džons Pless, LŪDZOT AR LUTERA MAZO KATEHISMU (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Gregorijs Šulcs, CIEŠANU PROBLĒMA: TĒVA CERĪBA (aprakstu par oriģinālu skatīt šeit)

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu,
kuru būtu vēlams tulkot latviešu valodā: