Drīzumā

Drīzumā

2019.–2020. gada projekti, kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Guntars Baikovs, GRĀMATIŅA PAR GUDRĪBU

Mārtiņš Luters, PAR KLOSTERA SOLĪJUMIEM

Mārtiņš Luters, PAR KONCILIEM UN BAZNĪCU

Dž. E. Vīts, POSTMODERNIE LAIKI (2. izdevums)

Bū Jirtss (jeb Bo Gīrcs), LIELIE MELI UN LIELĀ PATIESĪBA (3. izdevums)

Gregorijs Lokvuds, 1. VĒSTULES KORINTIEŠIEM KOMENTĀRS

Kurtis A. Džāns, LUTERĀNIS SKATĀS UZ KATOĻIEM

Marks A. Paustians, GATAVS ATBILDĒT UZ SKEPTIĶU JAUTĀJUMIEM

ATKLĀJOT ISLAMU: SKATS NO IEKŠPUSES UZ MUSLIMA DZĪVI UN TICĪBU

Metjū Ričards, VAI PATIESAIS JĒZUS, LŪDZU, VARĒTU PIECELTIES

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE: tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā). 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu,
kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: