Elektroniskās fonda grāmatas

Elektroniskās fonda grāmatas

Jau daudzu gadu garumā piedāvājam mūsu lasītājiem LUTERISMA MANTOJUMA FONDA izdoto grāmatu elektroniskās versijas, lai mūsu grāmatas varētu lasīt arī planšetēs vai E-grāmatu lasītājos.

Šeit ir pieeja gandrīz visām fonda izdotajām grāmatām kopš 2008. gada par vienreizēju samaksu EUR 95.00 (e-pub formāta faili). Saņemot samaksu fonda kontā, saņemsiet paroli pieejai.

Ir iespējams iegādāties elektroniskās grāmatu versijas katrai grāmatai atsevišķi. Cena: 50% no drukātās grāmatas vērtības.