Krievijas valdība kā nobarota cūka ir gatava nokaušanai

Krievijas valdība kā nobarota cūka ir gatava nokaušanai

Kā ļaudīm, kuri ikdienā apliecinām ticību trīsvienīgajam Dievam, kurš mūs ir radījis, atpestījis un svētījis, mums noteikti rodas jautājums par to, kas Dievam būtu sakāms par Krievijas agresiju Ukrainā, par Putina valdības uzsākto karu neatkarīgā valstī (un vispār par šīs pasaules augsprātīgajiem un uzpūtīgajiem valdniekiem).

Krievijas uzsāktais karš jau kopš pirmās dienas ir kļuvis par kaunpilnu Kremļa izgāšanos (diemžēl cena ir bijusi ļoti augsta – izlietās Ukrainas pilsoņu asinis). Un tas, kas patreiz notiek ar Krievijas okupācijas armiju Ukrainā, ar Kremļa varu Maskavā, manuprāt, ir ļoti labi aprakstāms ar Mārtiņa Lutera vārdiem (komentārā par Pirmo Mozus grāmatu I sējumā, 411. lpp.):

“Varētu teikt, ka bezdievīgās valdības ir gluži kā Dieva cūkas, – Viņš tās baro, dod tām bagātību, varu, godu un padoto paklausību – valdības netiek apgrūtinātas, bet pašas apgrūtina un apspiež citus; tās necieš pārestības, bet dara pāri citiem; tās nedod, bet ņem no citiem, līdz nāk stunda, kad tās tiek nokautas gluži kā ilgi barotas cūkas. Tādēļ vācu sakāmvārds saka: valdnieks ir rets putns debesu valstībā.”

Augšā ievietotais attēls: Nobarotās cūkas nokaušana Rietumukrainā.