Lutera pamācība mēra laikā

Lutera pamācība mēra laikā

Buboņu mēris jeb melnā nāve Vitenbergā

Piedāvājam izlasīt Lutera rakstu “Vai var bēgt no mēra?”, kurš tika sarakstīts 1527. gadā, kad Vitenbergā plosījās mēris.

Lasot šo darbu, var ieraudzīt, cik tas ir aktuāls un uzrunājošs arī šodienas pasaules un Latvijas situācijā.

Šis raksts ir pavisam “svaigs” tulkojums no vācu valodas, par pamatu ņemot Lutera Kopoto rakstu Veimāras izdevumu.

Lasiet un dalieties ar to, vadoties pēc saviem ieskatiem!