Luterāņa skatījums uz katoļiem

Luterāņa skatījums uz katoļiem

Pēc 2-3 nedēļām lasītājiem piedāvāsim jaunu grāmatu “Luterāņa skatījums uz katoļiem”. Grāmatā aplūkota Romas Katoļu baznīca šodien no konfesionāli luteriskas perspektīvas, t. i., pārliecībā, ka Luteriskās baznīcas mācība, kas apliecināta 1580. gada Vienprātības grāmatā,ir patiesa un pareiza, jo ir balstīta rakstītajā Dieva vārdā – Svētajos Rakstos. Kur vien atklājam, ka Katoļu baznīcas mācība ir saskaņā ar Rakstiem un mūsu luteriskajām ticības apliecībām, mēs priecājamies; un kur mēs atrodam katolisko mācību pretrunā Rakstiem, mīlestība un godīgums prasa, ka mēs to atklāti pasakām.

Šeit neliels ieskats pašā grāmatā:

lut-skatas-uz-kat-20lpp