“365 reizes Viņš” un “Lielie meli un lielā patiesība”, atkārtoti izdevumi

“365 reizes Viņš” un “Lielie meli un lielā patiesība”, atkārtoti izdevumi

Lielie meli un lielā patiesība
Lielie meli un lielā patiesība

Lielā pieprasījuma dēļ, esam atkārtoti izdevuši divas grāmatas. Pirmā ir Vilhelma Buša grāmata “365 reizes Viņš”, kurā lasītājs atradīs Dieva vārdu pārdomas katrai dienai visa gada garumā. Lielisks veids, kā iesākt savu jauno dienu, ir iedziļināties Dieva vārdos un ar tiem pabarot savu dvēseli, jo, kā zināms, cilvēks nedzīvo no maizes vien.

Savukārt, grāmatu “Lielie meli un lielā patiesība” ir sarakstījis zviedru mācītājs un bīskaps Bū Jirtss jeb Bo Gīrts.

Šajā grāmatā autors soli pa solim aplūko kristīgās ticības galvenās tēmas un jēdzienus: Kas ir Dievs? Kāpēc gan lai Viņš tiesātu cilvēkus par grēkiem? Kāda ir grēka alga? Kāpēc Jēzus piedzima? Kā notiek cilvēka atgriešanās? Kāda ir dzīve, kura iesākas ar Kristību? Ko nozīmē būt ar dubultpilsonību gan laicīgajā valstī, gan Dieva valstībā? Un kā ar miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu?

Autors ar savu dzīvo, vienkāršo un skaidro valodu uzrunās gan tos cilvēkus, kuri ar kristīgo ticību ir uz “Jūs”, gan arī draudzes locekļus, kuriem arvien vēl ir jautājumi, šaubas un neskaidrības par savu ticības dzīvi un kā to realizēt šajā pasaulē savā ikdienā un darbos.