Publikācijas

Publikācijas

LUTERISMA MANTOJUMA FONDA IZDOTO GRĀMATU E-PUB FAILI ELEKTRONISKAJĀM GRĀMATU LASĪŠANAS IERĪCĒM (pieeja gandrīz visām fonda izdotajām grāmatām kopš 2008. gada par vienreizēju samaksu EUR 95.00. Saņemot samaksu fonda kontā, saņemsiet paroli pieejai)

Lūdzam ņemt vērā, ka daudzām apakšā pieejamām publikācijām nav veikta literārā redakcija.
Ja vēlaties pārpublicēt šos rakstus, tad lūdzam vispirms sazināties ar mums.

Mārtiņš Luters

Kā baznīcā ievēlēt un iecelt Dieva vārda kalpus?
Sprediķis par laulības dzīvi (1522)
Par konciliem un baznīcu (1539)
Pārrunas, sagatavojot aiziešanai no dzīves (1519)
Pirmās Mozus grāmatas skaidrojums, 1. sējums (vairs nav drukātā veidā)

Aleksandrs Bite

Par Kristības rituāla ārējo veidu: pagremdēšana vai apslacīšana
21 teoloģiskā termina skaidrojums
Augšāmcelšanās notikuma apraksti evaņģēlijos
Pārdomas par grāmatiņu “Ievads kristīgajā meditācijā”
Romas “Jaunās reliģijas” ienākšana Latvijā – vai apvērsums katoļu tradicionālajā reliģiozitātē?

Voldemārs Lauciņš

100 gadi kopš aizsākās LELB vēsture
Mārtiņš Luters, tiešām?

Juris Uļģis

Luterisma mantojuma fonda 25. gadu jubileja (teksts)
Luterisma mantojuma fonda 25. gadu jubileja (slaidu apraksts)
Visas reliģijas vedot uz vienu virsotni (prezentācijas slaidi)
Tēvs Radītājs un cilvēku radītie elki (prezentācijas slaidi)
Atbildes uz Rīgas apriņķa avīzes KODOLS jautājumiem par Reformācijas 500 svētkiem
Jouko Talonens par LELB teoloģiskā institūta (1923) izveidošanos
Grāmatas “Ievads kristīgajā meditācijā” analīze un kritika
Mājošana Dieva vārdos jeb kristīgā meditācija
Viena luterāņu mācītāja pārdomas par desmito tiesu
Sekulārais, teoloģiskais un socioloģiskais skatījums uz sektām un kultiem Latvijas sabiedrībā, 1991–2005 (angliski, diplomdarbs)
Vai tiešām Dievs ir aizgājis atvaļinājumā?
Kristietības attieksme pret citām reliģijām – vai visi ceļi ved pie Dieva?
Projekta “Draudzes dabīgā attīstība” kritika un analīze
Par kristīga cilvēka brīvību
Valstība un Baznīca

JĒZUS LĪDZĪBU SKAIDROJUMS:
Eksegēzes brilles jeb kā mēs lasām Jēzus līdzības
Jeruzalemes dokumenta (Lk. 9:51–19:48) struktūra
Par diviem parādniekiem – Lk. 7:36–50
Lapsa, bēres un vaga – Lk. 9:57–62
Žēlsirdīgais Samarietis – Lk. 10:25–37
Bagātais muļķis – Lk. 12:13–21
Neauglīgais vīģes koks – Lk. 13:6–9
Lielais mielasts – Lk. 14:15–24
Labais Gans – Lk. 15:1–7
Labā Sieviete – Lk. 15:8–10
Labais Tēvs – Lk. 15:11–32
Izšķērdīgais mājas pārvaldnieks – Lk. 16:1–8
Mamons un Dievs – Lk. 16:9–13
Nabaga Lācars un bagātnieks – Lk. 16:19–31
Tiesnesis un atraitne – Lk. 18:1–8
Kamielis un adata – Lk. 18:18–30

Jānis Tolpežņikovs

Žurnāls “Dzīvības Vārds”

Mape ar vairākiem “Dzīvības Vārda” žurnāliem

Roberts Feldmanis

Apvienošanās iespējas mūsdienu protestantismā (fragments)

Nikolajs Plāte

Dr. Mārtiņa Lutera Mazā Katehisma iztirzājums

Kurts Markvarts

“Baznīcas izaugsme” (Church Growth movement) kā misijas paradigma: konfesionāli luterisks izvērtējums

PĒTĪJUMS PAR M. LUTERU UN J. S. BAHU

M.  Luters un J.  S. Bahs

DŽONS TEODORS MILLERS, KRISTĪGĀ DOGMATIKA

(lejupielādei spied ŠEIT. Tiks piedāvāts ielādēt apjomīgu pdf failu 171,3 MB)