Aicināti ticēt: īss ievads kristīgajā mācībā

Aicināti ticēt: īss ievads kristīgajā mācībā

Esam publicējuši jaunu grāmatu “Aicināti ticēt”, Stīvena P. Millera redakcijā.


Šajā grāmatā galvenās kristietības doktrīnas apskatītas visaptverošā, bet saprotamā veidā. Šī grāmata ir sarakstīta no luteriskās perspektīvas un ir noderīgs avots luterāņiem un citiem, kas tiecas pēc dziļākas teoloģiskas izpratnes. Tā ir stingri balstīta Svētajos Rakstos un uzsver visas kristīgās mācības savstarpējo saistību, kuras centrā ir attaisnošana no žēlastības ticībā Jēzum Kristum.

Šī grāmata ir ideāla lasāmviela universitāšu studentiem un citiem pieaugušajiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas par Dieva atklāsmi un tās izmantošanu ikdienas dzīvē. Tā iepazīstina ar klasiskiem teoloģiskajiem vārdiem un terminoloģiju un izmanto to, sniedzot skaidras definīcijas un lietojumu. Galvenie termini, jautājumi atkārtošanai un vārdnīca padara to par vērtīgu resursu. Ierosinātie lasījumi no Bībeles, luteriskajām ticības apliecībām un citiem sekundāriem avotiem ieved lasītāju padziļinātās studijās.

Stīvens P. Millers ir Konkordijas Universitātes teoloģijas profesors un Kristus Koledžas (Ērvainā, Kalifornijā) dekāns. Viņš ir grāmatas “Not a Tame God: Christ in the Writings of C. S. Lewis” (“Nepieradināts Dievs: Kristus K. S. Lūisa darbos”) autors.

Grāmata ir izdota sadarbībā ar Lutera akadēmiju, Luterāņu baznīcu-Misūrī sinodi un Luterisma mantojuma fondu.

Grāmatas cena fonda birojā: EUR 15.00.

Neliels ieskats grāmatā:

Powered By EmbedPress