Baznīcas vēstures seminārs: Luteriskā baznīca Latvijas simts gados

Baznīcas vēstures seminārs: Luteriskā baznīca Latvijas simts gados

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lutera akadēmija un Luterisma mantojuma fonds ielūdz uz Latvijas simtgades svinībām veltītu Latvijas Baznīcas vēstures semināru

Luteriskā baznīca Latvijas simts gados

2018. gada 16. novembrī, Alksnāja iela 1, Rīga

9.00 semināra atklāšana

9.15 Mg. phil. Ilona MiezīteJuris Neikens dzīvē un darbā.

10.00 Profesors, Dr. theol. Jouko Talonens– Latvijas baznīcas vēstures materiāli ārpus Latvijas.

10.45 kafijas pauze

11.00 Dr. theol. Voldemārs Lauciņš– 1915. gada [vidējā] latviešu luterāņa garīgais perimetrs.

11.45 Dr. phil. Agita MisāneLuteriskās baznīcas “latviskošanas” projekti un mēģinājumi Latvijas Republikā (1918-1940)

12.30 pusdienu pārtraukums

13.15 Dr. theol. Guntis Kalme– Baznīcas atbalsts nacionālo partizāņu cīņām, 1944 – 1956.

14.00 Dr. theol. Uģis Sildegs– Latviešu luterāņu teoloģija komunistiskās okupācijas geto apstākļos.

14.45 kafijas pauze

15.00 Mg. iur. Linards Muciņš– Baznīcā okupētā Latvijā: VDK pretinieks, upuris vai piesegorganizācija?

15.45 Mg. theol. Aleksandrs Bite– Refleksijas par luteriskās baznīcas mazāk skatītiem notikumiem 3. Atmodas noslēgumā un Barikāžu laikā.

16.30 STM Juris Uļģis– Luterisma mantojuma fonda 25 darbības gadi.

Aicināts katrs interesents!

BILŽU SLAIDRĀDI NO NOTIKUŠĀ PASĀKUMA SKATĪT MŪSU MĀJAS LAPAS “GALERIJAS” SADAĻĀ