Brīnumaini radīts, Džons Klainigs

Brīnumaini radīts, Džons Klainigs

Esam publicējuši grāmatu, kurā tiek cildināts un slavināts mūsu Radītājs, kurš ir radījis brīnumaino cilvēka ķermeni. Šī grāmata ir iecerēta ar mērķi palīdzēt dzīvot mūsdienu antikristīgajā sabiedrībā, kas negrib dzirdēt Dieva runātos vārdus par cilvēka ķermeni, tā svētību un lomu. Grāmata māca jēgpilnu zemes dzīvi, lietojot un baudot cilvēka ķermenim piešķirtās Dieva dāvanas un svētības.

 Autors apraksta jauko un patīkamo pusi kristiešu dzīvei ķermenī uz mūsu skaistās planētas starp Dieva apžēlotiem grēciniekiem un dažādiem Baznīcas ienaidniekiem. Cilvēka ķermeņa garīgās un seksuālās dimensijas, kā mums tās atklāj Svētie Raksti, ir skaidrotas vienkāršā un visiem lasītājiem saprotamā valodā. Šo grāmatu var pamatoti uzskatīt par slavas dziesmu cilvēka ķermenim. 

Dr. Džons V. Klainigs, Austrālijas Luterāņu koledžas (Adelaide) kapelas dekāns un biblisko studiju vadītājs, ir cienīts pasniedzējs, autors un lektors jautājumos, kas saistīti ar dievkalpošanu, Bībeles studijām un kristīgo garīgumu. Viņš ir Austrālijas Luterāņu baznīcas Dievkalpošanas komisijas loceklis.

Grāmatas cena fonda birojā: EUR 5.00

Šeit neliels ieskats grāmatā (grāmatai ir 234. lpp., mīkstos vākos):

Powered By EmbedPress