Kategorija: Blogs

M. Lutera darbu izlase, 3. sējums

M. Lutera darbu izlase, 3. sējums

M. Lutera darbu trešais sējums tematiski vienlaikus turpina pirmos divus sējumus un zināmā veidā arī tos apkopo. Ja pirmais sējums ietvēra agrīnākā reformācijas laika Dr. Mārtiņa Lutera nozīmīgākos darbus, tad otrajā sējumā lielāks uzsvars bija uz viņa sabiedriski politiskajiem rakstiem. Savukārt trešā sējuma raksti tapuši tajā pašā laikā, un to kopojums noslēdzas ar katehētiski eklesiālu…

Read More Read More

Luteriskā baznīca Latvijas 100 gados. Konferences materiāli

Luteriskā baznīca Latvijas 100 gados. Konferences materiāli

Esam ATKĀRTOTI publicējuši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lutera Akadēmijas un Luterisma mantojuma fonda 2018. gada 16. novembrī organizētās Latvijas baznīcas vēstures konferences rakstu krājumu. Hronoloģiski pirmais tika nolasīts Ilonas Miezītes pētījums par Juri Neikenu, atklājot personību, kuras iesākto – īpaši dziedāšanas (Dziesmu) svētku tradīciju – mūsu tauta kopj un uztur vēl arvien. Nākamais uzstājās Latvijas baznīcas vēstures…

Read More Read More

Skaidrojumi par Vecās Derības praviešiem, Mārtiņš Luters

Skaidrojumi par Vecās Derības praviešiem, Mārtiņš Luters

Esam publicējuši kārtējos Mārtiņa Lutera darbus, šoreiz par Vecās Derības praviešiem. Šajā grāmatā ir iekļauti skaidrojumi par šiem praviešiem: Jeremija, Ecēhiēls, Obadja,Jona, Miha, Nahums,Habakuks, Cefanja, Hagajs,Caharija, Maleahijs. Atgādinām mūsu lasītājiem, ka šajā M. Lutera darbu sērijā esam jau izdevuši šādus skaidrojumus: – Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums– Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi– Psalmu skaidrojums–…

Read More Read More

Kara teoloģija M. Lutera rakstā “Vai karavīri var būt pestīto kārtā?” Aleksandrs Bite

Kara teoloģija M. Lutera rakstā “Vai karavīri var būt pestīto kārtā?” Aleksandrs Bite

Luterisma mantojuma fonds kopā ar Rīgas Biķeru draudzi ir iesācis draudzīgu un vērtīgu pasākumu “Kristietim noderīga saruna rīta cēlienā”. Šajās rīta sarunās, draudzīgā un neformālā atmosfērā, mēs runājam par dažādiem sabiedriskiem, vēsturiskiem un baznīcas procesiem no kristīgās ticības skatu punkta. Pēdējā tikšanās reizē (maijā, 2023) pašu pirmo sarunu iesāka Aleksandra Bites referāts par M. Lutera…

Read More Read More

Dievs darbībā: kristīgais aicinājums visā jūsu dzīvē

Dievs darbībā: kristīgais aicinājums visā jūsu dzīvē

Esam publicējuši Džīna Edvarda Vīta grāmatu “Dievs darbībā”, kurā tiek aprakstīti dažādie Dieva aicinājumi cilvēka četrās dzīves jomās: ģimenē, darbā, sabiedrībā un baznīcā. Darbs var būt smaga ikdienas rutīna – grūtu, monotonu, nepateicīgu uzdevumu klāsts. Daudzus, nemitīgi nopūloties, nomoka mērķa trūkums, viņi ir apjukuši un nezina, ko darīt un par ko kļūt. Kaut arī kāds…

Read More Read More

Aicināti ticēt: īss ievads kristīgajā mācībā

Aicināti ticēt: īss ievads kristīgajā mācībā

Esam publicējuši jaunu grāmatu “Aicināti ticēt”, Stīvena P. Millera redakcijā. Šajā grāmatā galvenās kristietības doktrīnas apskatītas visaptverošā, bet saprotamā veidā. Šī grāmata ir sarakstīta no luteriskās perspektīvas un ir noderīgs avots luterāņiem un citiem, kas tiecas pēc dziļākas teoloģiskas izpratnes. Tā ir stingri balstīta Svētajos Rakstos un uzsver visas kristīgās mācības savstarpējo saistību, kuras centrā ir…

Read More Read More

Fonda izdoto grāmatu elektroniskās versijas

Fonda izdoto grāmatu elektroniskās versijas

Jau daudzu gadu garumā piedāvājam mūsu lasītājiem LUTERISMA MANTOJUMA FONDA izdoto grāmatu elektroniskās versijas, lai mūsu grāmatas varētu lasīt arī planšetēs vai E-grāmatu lasītājos. Elektroniskās grāmatas tiek uzglabātas OneDrive mākoņkrātuvē, no kuras var ielādēt datorā vai planšetē. Tajā ir pieeja gandrīz visām fonda izdotajām grāmatām kopš 2008. gada par vienreizēju samaksu EUR 95.00 (epub un…

Read More Read More

Kristietim noderīga saruna rīta cēlienā

Kristietim noderīga saruna rīta cēlienā

Luterisma mantojuma fonds aicina uz otro kristietim noderīgu sarunu rīta cēlienā Biķeru draudzē, 18. februārī 10.00. Sarunas plāns ir šāds: * LMF 2022.gada atskaite un 2023.gada plāns (Juris Uļģis) * Iepazīstināšana ar Bībeles lasīšanas projektu “Lasi ar draudzi” (Gints Graudiņš) * LELB astoņdesmitajos gados, ārzemnieka skats (Jouko Talonens) * LELB astoņdesmitajos gados, lauku draudze (Jānis…

Read More Read More