Dievs, pasaule un cilvēks: Reformācijas dārgumi mūsdienu baznīcai. Guntars Baikovs

Dievs, pasaule un cilvēks: Reformācijas dārgumi mūsdienu baznīcai. Guntars Baikovs

Cik liels ir jaunatklājuma prieks, kad uzzinām kaut ko tādu, kas palīdz dziļāk un skaidrāk izprast pašiem sevi, pasauli, kurā dzīvojam, vai, vēl jo vairāk, vislielāko mistēriju – trīsvienīgo Dievu. Dr. Mārtiņš Luters, ik dienu gremdēdamies Svētajos Rakstos, piedzīvoja šī prieka pārpilnību. Klausoties Dieva runā un Dieva vēstījumam pakāpeniski atveroties un topot arvien skaidrākam, Luters centās Svēta Gara dotās atziņas izteikt vārdos, kas būtu viegli uztverami ikvienam.

Iesākumā tie bija tikai vārdi, idejas. Taču idejām ir sekas. Rakstos smeltās Lutera atziņas ne tikai izmainīja Kristus Baznīcu, bet arī sekmēja tādas Rietumu kultūras rašanos, kādu to zinām šodien. Taču pats svarīgākais ir tas, ka tās palīdzēja izprast un ieraudzīt jaunā – Dieva vārda – gaismā to, kas un kāds ir Dievs, kas un kāda ir šī pasaule, kas un kāds ir cilvēks.

Vārdam ir spēks. Idejām ir sekas. Šajā grāmatā apkopotajām Lutera atziņām piemīt spēks izmainīt gan mūsu sirdi un prātu, gan Baznīcu, gan pasauli. Atliek tikai tās palaist brīvē. Tas, lasītāj, ir tavās rokās.