Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 1. sējums

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 1. sējums

Esam publicējuši M. Lutera darbu izlasi. Šo grāmatu, līdzīgi kā pārējās, varēs iegādāties fonda birojā un kristīgajos grāmatu veikalos AMNIS un IHTIS.

Cena fonda birojā EUR 6.00.

Šeit ir ieraugāms satura rādītājs un redaktora Dr. Voldemāra Lauciņa kopējais ievads šim sējumam: