Fonda 2017. gadā izdotās grāmatas

Fonda 2017. gadā izdotās grāmatas

grāmatas

Gada sākumā, aplūkojot to, ko LMF ir izdevis 2017. gadā, liekas, ka esam labi pastrādājuši. Pavisam kopā esam izdevuši deviņas grāmatas. Pie tam saturiski un tematiski diezgan atšķirīgas. Īsumā aplūkosim tās.

Mārtiņa Lutera apjomīgie sprediķi par Jāņa evaņģēliju divos sējumos ir apmēram 1600 lpp. garumā un lasītājam ir vienreizēja iespēja iepazīties ar to, cik Luters ir bijis dziļš, pamatīgs, daudzpusīgs un aizraujošs Jāņa evaņģēlija skaidrotājs. Lasot šos sprediķus, var nojaust, ka to autors ir tiešām cienīgs saukties par “Svēto Rakstu doktoru”, kas arī bija viņa galvenais dzīves aicinājums.

“Izredzētā: Bībelē pamatota dzīve” ir divu luterāņu mācītāju sievu (ASV) sarakstīta grāmata, domāta sievietēm (vīrieši arī var palasīt!). Ar humoru un brīžiem ironiju, autores mēģina rakstīt par sievietes vietu un lomu mūsdienu sabiedrībā. Viņas mēģina palīdzēt un dot bibliskus orientierus sievietēm, kuras ir apjukušas no tiem procesiem pasaulē, kas saistīti ar dzimumu lomām, ar sievietes izšķiršanos starp karjeru vai ģimeni, ar sievietes kārdinājumiem, ar feminisma ideoloģiju un citām sieviešu pasaules saistītām problēmām.

Luterāņu mācītāja Austrālijā Guntara Baikova (latvietis pēc izcelsmes) grāmata “Dievs, pasaule un cilvēks: Reformācijas dārgumi mūsdienu baznīcai” bija kā laba dāvana Reformācijas 500. gadu jubilejā. Tajā autors lasītājiem patiešām pasniedz Reformācijas dārgumus, proti sniedz mums saistošu ieskatu tajā, kāds tad ir luteriskās baznīcas skatījums uz trīs ļoti svarīgām tēmām kristīgajā ticībā – Dievu, pasauli un cilvēku. Lieliska grāmata arī tiem, kas ir kristīgās ticības ceļa sākumā.

Kurta Koha grāmata “Par okultismu” ir enciklopēdiska grāmata, kurā autors apkopo ļoti daudz un dažādas prakses, kurām ir saistība ar maģiju un okulto pasauli. Piemēram: ezotērika, joga, poltergeisti, buršanās, astroloģija, šķīvju dancināšana utt. Autors norāda, ka šīs daudzās cilvēku nodarbes, kaut arī dažkārt veiktas joka pēc, ir bīstamas cilvēka dvēselei un var pazudināt mūžīgi. Tāpat autors mēģina dot dažādus padomus, kā tapt brīvam no šīm dažādām nodarbēm un paļauties vienīgi uz mūsu Radītāju.

Zviedrijas atmodas sludinātāja (19. gs.) Karla Rozeniusa sprediķi lielajos baznīcas svētkos ir apkopoti grāmatā “Bauslības un Evaņģēlija noslēpumi”, 3. sējumā. Šajos sprediķos lasītājs piedzīvos gan apsūdzību un pārmācību (to dara Bauslība), gan arī mierinājumu, stiprinājumu un iepriecinājumu (to dara Evaņģēlijs).

Reinharda Slenskas, pirmā Lutera Akadēmijas rektora (1997–2005), rakstu krājumā “Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis” ir apkopoti cienījamā “vācu drauga” un teologa sprediķi, referāti, priekšlasījumi un uzrunas, kas visi ir tapuši pa to laiku, kamēr viņš strādāja kā rektors Lutera akadēmijā. Tiem, kam ir dārga mūsu baznīcas vēsture, interesē mūsu baznīcas izglītība un ievērojamākie baznīcas darbinieki, šī grāmata būs liels ieguvums.

Un noslēgumā jāpiemin divas grāmatas veltītas t. s. “krusta teoloģijai” kā pretstatu “godības teoloģijai” – G. Fordes grāmata “Kā kļūt par krusta teologu” un Džīna Vīta grāmata “Krusta garīgums”. Šī tēma ir kļuvusi ļoti aktuāla, jo, piemēram, tā jau ir kļuvusi par normu baznīcā, ka Dieva svētības lielums tiek mērīts pēc tā, cik mums ir nauda bankas kontos, cik mums ir veiksmīgs bizness, cik mums ir laba veselība un veselīgi bērni, cik mums ir dārgas un lepnas mašīnas un privātmājas. Bet vai tiešām šis vienādojums ir tik vienkāršs? Vai neesam kaut ko pārpratuši tā saprazdami Dievu un Viņa rūpes par mums? Bet kā tad ar krusta nešanu? Un kas tad beigu beigās ir krusts?

Šajā 2018. gadā mēs, LMF, arvien ceram uz ciešu sadarbību ar mūsu lasītājiem, jo beigu beigās darbojamies dēļ jums, lai Dieva vārds bagātīgi mājotu mūsu vidū, mūsu sirdīs un mēs visi tiktu stiprināti, pamācīti un iedrošināti līdz mūsu Pestīšanas dienai!

  1. M. Luters. Jāņa evaņģēlija skaidrojumi, 1-2 sējumi.
  2. R. Slenska. Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.
  3. K. Kohs. Par okultismu.
  4. G. Forde. Kā kļūt par krusta teologu.
  5. Dž. E. Vīts. Krusta garīgums.
  6. K. O. Rozeniuss. Bauslības un Evaņģēlija noslēpumi, 3. sējums.
  7. G. Baikovs. Dievs, pasaule un cilvēks.
  8. R. Kērtisa, R. Eidla. Izredzētā: Bībelē pamatota dzīve.

Visas šīs grāmatas jūs varat iegādāties par ļoti draudzīgām cenām (skatīt sadaļu CENAS) fonda birojā. Sadaļā CENAS var arī aizpildīt grāmatu pasūtījuma anketu un to ērti nosūtīt mums.