Fonda video un audio materiāli YouTube un Spotify, Apple Podcast

Fonda video un audio materiāli YouTube un Spotify, Apple Podcast

Luterisma mantojuma fondam ir savi video materiāli YouTube vietnē un audio materiāli Spotify un Apple Podcast.

Vienam no video kanāliem, kuru esam iesākuši, nosaukums ir:

SARUNAS PIE GRĀMATU GALDA

Šajās sarunās mēs aplūkojam fonda izdotās grāmatas, lai mūsu lasītājiem un interesentiem dotu ieskatu par tām.

Sarunas ir par šādām tēmām:

 1. Par Lutera Mazā Katehisma jauno izdevumu. Audio fails šeit.
 2. Par grāmatu “Luterāņa skatījums uz katoļiem.” Audio fails šeit.
 3. Par M. Lutera rakstu “Pamācība kristiešiem mēra laikā” jeb “Vai kristietis drīkst izvairīties no nāves?” Audio fails šeit.
 4. Par Džonatāna Fiska grāmatu “Sagrauts: 7 “kristīgie” likumi, kuri katram kristietim jāpārkāpj cik bieži vien iespējams.” Audio fails šeit.
 5. Par Augsburgas ticības apliecību 490. gadu jubilejā. Audio fails šeit.
 6. Par Gerharda Fordes grāmatu “Kā kļūt par krusta teologu? Pārdomas par M. Lutera Heidelbergas disputa tēzēm.” Audio fails šeit.
 7. Par Augsburgas ticības apliecības Apoloģiju. Šoreiz saruna veltīta Reformācijas svētkiem 31. oktobrī. Audio fails šeit.
 8. Par Guntara Baikova grāmatu “Un divi tapa viens: Dieva nodoms cilvēku attiecībām. Audio fails šeit.
 9. Par grāmatu “Aiz islāma plīvura”. Audio fails šeit.
 10. M. Luters: Pāvila vēstules Galatiešiem skaidrojums. Audio fails šeit.
 11. Vīts, Postmodernie laiki. Audio fails šeit.
 12. Marks Paustjens, Prast atbildēt. Audio fails šeit.
 13. M. Luters, Šmalkaldes artikuli.
 14. Lutera darbu izlase, 1. sējums
 15. R. Feldmanis, Latvijas baznīcas vēsture
 16. Imbergs, Lūgsim Dievu
 17. Atmiņas kartiņas Mazā katehisma apguvei no galvas.
 18. Vīts, Krusta garīgums

Šeit jūs varat skatīties un abonēt Luterisma mantojuma fonda YouTube kanālu: