Fonda raža 2018. gadā

Fonda raža 2018. gadā

Fonda centrālajā birojā ASV, Mičiganas štatā, Makombā. Vadītāju no Āzijas, Āfrikas, Eiropas un Krievijas tikšanās.

Viss pagājušais 2018. gads pagāja joprojām atceroties un svinot Reformācijas 500 gadu jubileju. Līdz ar to fonds šajā gadā publicēja trīs grāmatas par Mārtiņu Luteru, vienu no nozīmīgākajiem reformātoriem un baznīcas tēviem jaunākajā Eiropas baznīcas vēsturē. 

Roberta Kolba grāmata “Mārtiņš Luters: pravietis, skolotājs, varonis” aplūko dažādus priekšstatus un tēlus par Mārtiņu Luteru laika posmā no 1520. gada līdz 1620. gadam. Ne vienmēr šie priekšstati atbilda īstenībai, jo Lutera sekotāji un pretinieki bija tikai cilvēki, kuri mēdza pārspīlēt, nenovērtēt vai pārvērtēt Lutera personību.

Otra ir Bernharda Lozes grāmata “Mārtiņa Lutera teoloģija”. Šis ir gadu desmitu un pat simtu pētniecības gaitā uzkrāts, izdebatēts un par dižo reformatoru apkopots akadēmiski pamatīgi izstrādāts darbs. Tajā atrodams gan Lutera teoloģisko uzskatu sistemātiks, tematisks skatījums, gan arī vēsturisks izvērtējums. Tātad ieguvēji būs ne vien teologi un filozofi, bet arī dažādu konfesiju kristieši un vēstures interesenti.

Trešā ir Mārtiņa Brehta grāmata “Mārtiņš Luters: viņa ceļš uz Reformāciju”. Šī grāmata, kuru piedāvājam latviešu lasītājiem, ir pirmais sējums, kas aplūko Lutera dzīvi no dzimšanas līdz 1521. gadam, kad viņam nākas piedzīvot ļoti spēcīgu opozīciju no Romas katoļu baznīcas puses – līdz pat ekskomunikācijai. Tuvākajos gados fonds tulkos arī otro un trešo sējumu, kurā autors ļoti visaptveroši, rūpīgi un niansēti aplūko Lutera biogrāfiju.

Par šīm trīs grāmatām var teikt to, ka izlasot tās, cilvēks iegūs ļoti pamatīgas zināšanas par to, kas tad īsti notika 16. gs. Vācijā, kas ir Reformācija, un cik svarīgu lomu tajā spēlēja cilvēks, kura uzvārds ir arī mūsu baznīcas nosaukumā.

Mārtiņš Luters visu dzīvi ir bijis Bībeles grāmatu skaidrotājs un mācītājs. Kā nekā viņš bija Svēto Rakstu doktors! Fonds jau ir izdevis daudzus Lutera skaidrojumus par atsevišķām Bībeles grāmatām un pats pēdējais skaidrojums, kuru izdevām 2018. gada rudenī, bija par Vecās Derības praviešiem Daniēlu, Hozeju, Joēlu un Amosu. 

Man īpaši tuva un nozīmīga ir Maikla Lokvuda grāmata “Nesvētā trīsvienība: Mārtiņš Luters pret elku, ES, PATS, MAN.” Kā jau var noprast pēc nosaukuma, šī grāmata ir par elkdievību. Vairums cilvēku par elkdievību nevēlas runāt un ir atturīgi – īpaši tajā ziņā, kā elkdievība attiecas uz mums pašiem. Ir ļoti sāpīgi tikt konfrontētam ar šo grēku un ieraudzīt, cik dziļi mūsos tas mājo, tāpēc bieži izvēlamies to noliegt un pievēršamies tikai virspusējiem grēkiem. Līdzībā izsakoties, mēs bieži uztraucamies par iesnām un tās ārtsējam, taču ignorējam to, ka esam slimi ar vēzi. Elkdievība mūs paverdzina un nonāvē, bet trīsvienīgā Dieva rūpes un gādība mūs atbrīvo un dara dzīvus. Saņemot no Dieva dažnedažādas dāvanas, mēs spējam nokratīt elkdievības važas un kļūt patiesi brīvi. 

2018. gada rudenī bija nozīmīgs pasākums ASV, Mičiganas štatā, kur atrodas Luterisma mantojuma fonda galvenais birojs. Proti, tika svinēta 25. gadu jubileja kopš fonda dibināšanas, kurā arī man bija gods piedalīties. Uz šīm svinībām bija sabraukuši fonda vadītāji no visiem pieciem kontinentiem, kā arī fonda atbalstītāji un ziedotāji no dažādiem Amerikas štatiem. Pievienotā bildē ir redzami fonda vadītāji no Āfrikas, Āzijas, Eiropas, Krievijas, kuri bija sapulcējušies galvenajā fonda birojā ASV. Atcerēsimies, ka fonds ir starptautiska misijas organizācija, kuras galvenais mērķis ir tulkot un izplatīt kristīgu literatūru visā pasaulē. Pavisam kopā uz doto brīdi ir publicētas aptuveni 993 grāmatas 103 dažādās valodās. Iespaidīgi!

Šīm svinībām par godu, fonda prezidents ASV, Roberts Rāns, sarakstīja mazu bukletu “Jēzus nekad nepieviļ”, kuru mēs esam iztulkojuši arī latviski. Bukleta pamatdoma ir ļoti skaidra. Šajā pasaulē mūs pieviļ draugi, veselība, darbs utt., taču Jēzus mūs nekad nepieviļ. Šis buklets ir laba dāvaniņa, ko iedot kādam paziņam vai kādam slimniekam, vai kādam izmisušam cilvēkam.

Pati pēdējā grāmata, kuru esam izdevuši ir “Lūgšana ar Lutera ‘Mazo Katehismu’”. Reformācijas laikā un līdz pat šai dienai Lutera katehisms kalpo ne vien kā kristīgās mācības rokasgrāmata, bet arī kā lūgšanu grāmata. Luters bija pārliecināts, ka katehisma tekstu var lietot lūgšanā un šī grāmata parāda, kā to darīt. Grāmatā ir secīgi aplūkotas sešas katehisma daļas, kā arī tā pielikumi par rīta un vakara lūgšanu un kristīgo namturību. Katras sadaļas sākumā ir citāts no katehisma. Pēc tā ir lūgšana, kuras pamatā ir attiecīgais katehisma fragments. Tālāk, lasot komentārus, lasītājs atkal no jauna tiek vests uz lūgšanu, pateicību un slavēšanu. Ļoti praktiska grāmata ikvienam, kurš ikdienā vēlas pilnveidot savu lūgšanas dzīvi. 

Pēdējā gada laikā fonds ir labi pastrādājis un visas šīs grāmatas nebūtu pieejamas kristiešiem Latvijā, ja mūs neatbalstītu kristieši ASV un atsevišķi ziedotāji Latvijā. Mēs arvien lūdzam Dievu, lai šis darbs varētu turpināties un mūsu lasītāji tiktu arvien no jauna iepriecināti, izglītoti un stiprināti ticībā trīsvienīgajam Dievam. Gods vienīgajam Dievam!