Grāmatu ziedojums latviešu draudzēm Zviedrijā

Grāmatu ziedojums latviešu draudzēm Zviedrijā

Pagājušajā nedēļā Luterisma mantojuma fonds nosūtīja trīs lielas kastes ar fonda izdotajām grāmatām uz Zviedriju, latviešu luterāņu draudžu vajadzībām. Esam arī saņēmuši vēstuli no Zviedrijas:

Sveicināti, Luterisma mantojuma fondā!


Izsaku Jums visiem sirsnīgu pateicību par lielo garīgās literatūras ziedojumu Zviedrijas draudzēm, kopā trīs lielas kastes grāmatu, par kopējo vērtību 581,50 eiro vērtībā.


Zviedrijā pavisam ir 5 Latviešu ev. lut. draudzes – apvienotā Eskilstunas un Vesterosas, Gēteborgas, Norčepingas, Stokholmas un Upsalas draudzes. 2021. gada decembrī dievkalpojumi tika uzsākti arī Malmē, St. Mikaela baznīcā. Tur pagaidām vēl draudze nav nodibināta, bet top. Par cik nevienai no Latviešu ev.lut.draudzēm Zviedrijā nav savas baznīcas, tad esam priecīgi un pateicīgi, ka ir sadarbība ar Zviedrijas baznīcām. Stokholmā draudze jau daudzus gadus ir atradusi mājvietu Somu draudzes telpās – baznīcā un draudzes telpās. Šai pašā sakarā, nav bijusi iespēja noorganizēt kādu stabilu garīgās literatūras bibliotēku. Vairākkārt cilvēki ir jautājuši pēc garīgās literatūras, bet praktiski nebijām to izveidojuši. Mūsu mācītājiem, prāvestei un prāvestei emeritus ir plašas personīgās bibliotēkas, bet tomēr tas nav tas pats, kā koplietošanas bibliotēka. Ja paraugāties kartē, tad redzat, ka attālumi ir iespaidīgi! No Malmes līdz Upsalai ir 679 km. Šobrīd vispiemērotākā literatūras izvietošanas iespēja ir Malmē. Esmu izziņojusi šo prieka vēsti, ka no Luterisma mantojuma fonda esam saņēmuši garīgās literatūras grāmatas. Ir izteikts lūgums visiem latviešu ev. lut. draudžu priekšniekiem un garīdzniekiem Zviedrijā, izteikt savas domas – kā mēs vislabāk varam nodrošināt interesentus ar literatūru. Garīgā literatūra pašlaik mums ir īpaši nepieciešama, lai labāk izprastu Dieva vārdu, lai gūtu spēku un stiprinātu ticību, lai pilnvertīgāk varētu kalpot saskarsmē ar ukraiņu bēgļiem, lai caur garīgo lieratūru varētu gūt arī savu stiprinājumu un dvēseles mieru. Daudzi, jo daudzi šai laikā ir saistīti ar kara un krīzes situācijas dvēseļu kopšanu, praktisko palīdzību un dažādu lietu administrēšanu. Sarunām, par kurām mēs pat nevarejām iedomāties, ka tās varētu notikt tagad, šajā gadsimtā! Viss prasa milzīgu atdevi un ne tikai fizisku, bet arī garīgu spēku.

Varat sekot mums  mājaslapā www.draudzes.se. Vēlreiz izsaku vislielāko pateicību Jums par ziedotajām grāmatām.

Dieva vārdam ir spēks!
Pateicībā, Inta Meiere, LELB Pasaulē Zviedrijas iecirkņa diakone