Jāņa atklāsmes grāmatas komentārs, 2. izdevums

Jāņa atklāsmes grāmatas komentārs, 2. izdevums

Lielā pieprasījuma dēļ fonds ir publicējis otro izdevumu Luisa Braitona komentāram par Jāņa atklāsmes grāmatu.

Šī grāmata ir no sērijas “Konkordijas komentārs – Svēto Rakstu teoloģisks skaidrojums”. Sērija ir jauns Bībeles komentārs, kas domāts mācītājiem un nopietniem Dieva vārdu studētājiem, kuri vēlas iegūt skaidru un padziļinātu ieskatu biblisko tekstu bagātībās. Šī sērija aptvers visas kanoniskās Jaunās un Vecās Derības grāmatas, skaidrojot Rakstus kā vienotu veselumu, kura centrā atrodas Jēzus Kristus persona un pestīšanas darbs.

Šis komentārs pilnībā atzīst Rakstu dievišķo iedvesmotību, nemaldīgumu un autoritāti, uzsverot to kristocentrisko raksturu. Komentāra autori ir ar lielu pietāti attiekušies pret Rakstu bagātīgo valodu, tēliem un tematiku, tai skaitā dialektisko saistību starp Bauslību un Evaņģēliju, grēku un žēlastību, nāvi un augšāmcelšanos, ģeķību un gudrību, dēmonu apsēstību un Dieva valstības atnākšanu Jēzus Kristus personā. Ļoti rūpīgi tiek aplūkoti oriģinālteksti senebreju, aramiešu un grieķu valodā, izmantojot arī papildinformāciju, ko sniedz arheoloģiskie pētījumi, vēstures liecības, kā arī citi rakstiski avoti. 

Visbeidzot, Rakstu vēsts ir attiecināta uz baznīcas ikdienas dzīvi: tās kalpošanas darbu, svētbrīžiem, Dieva vārdu pasludināšanu, Kristību, Svēto Vakarēdienu, ticības apliecināšanu – it visu, ko tā dara, ar prieku gaidot Debesu valstības iestāšanos.

Grāmatai ir 762. lpp. un tās cena fonda birojā EUR 6.00.

Šajā sērijā jau izdots: Lūkas evaņģēlijs 2. sējumos.
Nākamais komentārs šajā sērijā: 1. Vēstule korintiešiem, kuru plānojam publicēt 2021. gada nogalē.

Šeit neliels ieskats grāmatā: