Kara teoloģija M. Lutera rakstā “Vai karavīri var būt pestīto kārtā?” Aleksandrs Bite

Kara teoloģija M. Lutera rakstā “Vai karavīri var būt pestīto kārtā?” Aleksandrs Bite

Luterisma mantojuma fonds kopā ar Rīgas Biķeru draudzi ir iesācis draudzīgu un vērtīgu pasākumu “Kristietim noderīga saruna rīta cēlienā”.

Šajās rīta sarunās, draudzīgā un neformālā atmosfērā, mēs runājam par dažādiem sabiedriskiem, vēsturiskiem un baznīcas procesiem no kristīgās ticības skatu punkta.

Pēdējā tikšanās reizē (maijā, 2023) pašu pirmo sarunu iesāka Aleksandra Bites referāts par M. Lutera rakstu “Vai arī karavīri var būt pestīto kārtā?” Pats referents to vēlējās nosaukt par “kara teoloģiju”.

Patreiz mēs visi dzīvojam ukrainas-krievijas kara ēnā un kristiešu aprindās arvien rodas jautājumi par kara tematiku kristīgās ticības kontekstā.
Piemēram: Kas ir taisnīgs/netaisnīgs karš? Vai kristietis ar tīru sirdsapziņu var doties karā? Kā ar sacelšanos/dumpi/revolūciju pret laicīgo varu? Kur ir Dievs kara situācijā? Vai Viņš ir aktīvs, bet varbūt pasīvs novērotājs, bet varbūt vēl kaut kā? Vai rīkojoties taisnīgi vienmēr nozīmē rīkoties arī likumīgi? Un otrādi, vai rīkojoties likumīgi mēs vienmēr rīkojamies taisnīgi?

Ikdienā mēs dzirdam kara analīzi no politiķu, ekonomistu, militāristu skatījuma. Taču šis Aleksandra Bites skatījums ir biblisks/teoloģisks, un tāpēc dod īpašu pienesumu un svaigu skatījumu uz visiem šiem ar karu saistītiem jautājumiem.

Piedāvājam noskatīties video ierakstu no šīs rīta sarunas par kara tematiku: