Loci Communes, Filips Melanhtons

Loci Communes, Filips Melanhtons

Loci Communes, Filips Melanhtons. Vāka attēls

Ar prieku ziņojam, ka fonds ir publicējis kārtējo “klasisko” darbu: “Loci Communes: Teoloģijas pamatjautājumi” (1521), kuras autors ir Filips Melanhtons.

No latīņu valodas tulkojis Kaspars Bankovskis.

Filips Melanhtons (1497–1560) bija profesors Vitenbergas Universitātē, Mārtiņa Lutera laikabiedrs un cīņubiedrs laikā, kad Vācijā notika Baznīcas Reformācija. Viņš ir autors darbam “Augsburgas ticības apliecība”, vienai no svarīgākajām luterāņu ticības apliecībām. Kopā ar Mārtiņu Luteru aktīvi viņš iesaistījās Vācijas skolu sistēmas reorganizācijā, kā rezultātā ieguva goda titulu Praeceptor Germaniae (Vācijas skolotājs).

Vārds loci latīniski nozīmē “vietas”. Loci Communes ir zināmas vietas, piemēram, prātā vai grāmatā, kur noglabāt zināšanas. Tās tiek sakārtotas tā, it kā atrastos fiziskā telpā un būtu viegli atrodamas, kad rastos vajadzība pēc tām. Līdz ar to Loci ir sena iegaumēšanas metode, ko Filips Melanhtons un daudzi citi klasiski apmācīti humānisti iemācījās jau jaunībā. Viņš šo metodi izmantoja, lai mācītos no galvas Bībeles tekstus, kā arī sistematizētu Svēto Rakstu galvenās mācības. 

Šajā grāmatā, lai organizētu Bībeles zināšanu kopumu, Filips Melanhtons ir izkārtojis 11 teoloģijas pamatjautājumus jeb tēmas – katru savā vietā. Šīs tēmas pārsvarā tiek aplūkotas pēc apustuļa Pāvila kristīgās mācības izklāsta viņa vēstulē romiešiem.

Loci Communes pirmais izdevums tika publicēts 1521. gadā Vitenbergā, kad Filipam Melanhtonam bija 24 gadi. Mārtiņš Luters darbā “Par gribas verdzību”, rakstot Roterdamas Erasmam, pieminēja šo Melanhtona grāmatu, rakstīdams, ka tā ir pelnījusi ne tikai to, ka tiek saglabāta mūžīgi, bet arī, lai tā kalpo kā mēraukla Baznīcā.

2017. gadā tika svinēta Reformācijas 500 gadu jubileja, par atskaites punktu ņemot Mārtiņa Lutera 95 tēzes, kuras tika publicētas 1517. gada 31. oktobrī.

2030. gadā tiks svinēta Filipa Melanhtona darba “Augsburgas ticības apliecība” 500 gadu jubileja.

Šogad, 2021. gadā, mēs svinam “Loci Communes” 500 gadu jubileju, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī grāmata ir nonākusi līdz latviešu lasītājiem. Līdzās Mārtiņa Lutera darbiem un citiem luterāņu ticības apliecības rakstiem, kas apkopoti darbā “Vienprātības grāmata”, šis Filipa Melanhtona darbs ir ievērojams stūrakmens kristīgās mācības sistematizēšanā, izskaidrošanā un apliecināšanā.

Nākošajā, 2022. gadā, svinēsim Rīgas un Livonijas reformāciju, un par godu šiem notikumiem, fonds izdos vairākas grāmatas, arī šo, zem “Rīgas un Livonijas reformācijai – 500” zīmes, kā tas redzams uz priekšējā vāka.

Grāmatas cena fonda birojā: EUR 4.00
Grāmata ir nopērkama IHTIS un AMNIS kristīgajos grāmatu veikalos.
Fonda grāmatas ērti var pasūtīt mūsu mājas lapā un, izmantojot OMNIVA pakalpojumus, dažu dienu laikā saņemsiet pasūtījumu.

Šeit ieskats pašā Loci Communes grāmatā:

Powered By EmbedPress