Lūgšana ar Lutera “Mazo Katehismu”

Lūgšana ar Lutera “Mazo Katehismu”

Lūgšana ar Lutera Mazo Katehismu

Reformācijas laikā Mārtiņa Lutera “Mazais katehisms” kalpoja ne vien kā kristīgās mācības rokasgrāmata, bet arī kā lūgšanu grāmata. Luters bija pārliecināts, ka katehisma tekstu var lietot lūgšanā un šī grāmata parāda, kā to darīt.

Grāmatā ir secīgi aplūkotas sešas „Mazā katehisma” daļas, kā arī tā pielikumi par rīta un vakara lūgšanu un kristīgo namturību. Katras sadaļas sākumā ir citāts no „Mazā katehisma”. Pēc tā ir lūgšana, kuras pamatā ir attiecīgais katehisma fragments. Tālāk komentārā par fragmentā aplūkoto mācību redzams, kā tā veido mūsu lūgšanu. Šīs grāmatas mērķauditorija ir mācītāji, kas regulāri sludina un māca, balstoties uz katehismu, bet tā noderēs arī lajiem, it īpaši bērnu vecākiem, jo Luters nama saimniekus uzskatīja par galvenajiem katehisma skolotājiem savā ģimenē. Katehismā arvien var atrast iepriekš nepamanītus dārgumus, tāpēc neatkarīgi no tā, vai lasītājs ir ilggadējs katehisma skolotājs vai tāds, kas ar šo brīnišķīgo Lutera grāmatiņu iepazinies tikko, viņš gūs dziļāku priekšstatu un paliekošu prieku par katehismu – kristīgās mācības, mūsu dzīves gaitu un lūgšanu rokasgrāmatu.

Par autoru

D. Litt. Džons Pless ir profesora palīgs Fortveinas Konkordijas teoloģiskā semināra pastorālās kalpošanas un misijas nodaļā. Viņš bija viens no luterāņu teoloģiskā žurnāla Logia dibinātājiem 1992. gadā. Daudzus gadus viņš ir darbojies dažādās Luterāņu Baznīcas Misūri sinodes komisijās un pašlaik oficiāli pārstāv šo sinodi sarunās ar Ziemeļamerikas luterāņu Baznīcu.

Grāmatas cena fonda birojā EUR 3.00.