Luterāņa skatījums uz katoļiem

Luterāņa skatījums uz katoļiem

Piedāvājam mūsu lasītājiem jaunu grāmatu “Luterāņa skatījums uz katoļiem”. Grāmatā aplūkota Romas Katoļu baznīca šodien no konfesionāli luteriskas perspektīvas, t. i., pārliecībā, ka Luteriskās baznīcas mācība, kas apliecināta 1580. gada Vienprātības grāmatā,ir patiesa un pareiza, jo ir balstīta rakstītajā Dieva vārdā – Svētajos Rakstos. Kur vien atklājam, ka Katoļu baznīcas mācība ir saskaņā ar Rakstiem un mūsu luteriskajām ticības apliecībām, mēs priecājamies; un kur mēs atrodam katolisko mācību pretrunā Rakstiem, mīlestība un godīgums prasa, ka mēs to atklāti pasakām.

Grāmatas cena fonda birojā EUR 3.00.

Luterisma mantojuma fondam ir savs video kanāls You Tube, kuru varat abonēt šeit: https://www.youtube.com/user/meinardi66

Piedāvājam no šī kanāla apskatīties sarunu par šo grāmatu šeit:

Šeit neliels ieskats pašā grāmatā: