Mārtiņa Lutera darbi

Mārtiņa Lutera darbi

Lutera darbi latviešu valodā

Paskatoties atpakaļ uz Luterisma mantojuma fonda izdotajām grāmatām, var ieraudzīt cik daudz esam izdevuši tieši Mārtiņa Lutera darbus. Var tikai ar sajūsmu apbrīnot, cik ražīgs ir bijis mūsu ticības tēvs. Ikviens, kurš vairāk ir iedziļinājies Lutera darbos un tos ir regulāri lasījis, var liecināt, ka tajos mēs sastopamies ar Svēto Rakstu doktoru, kuram Dieva vārds patiešām ir bijis dzīvības maize. Pie tam, viņš šo dzīvības maizi nav paturējis tikai sev, bet visu savu dzīvi ir veltījis tam, lai ar šo maizi tiktu pabarotas izsalkušas un izslāpušas dvēseles dažādos laikos un dažādās vietās, arī Latvijā.

Īpašu pateicību par Lutera darbu tulkojumiem izsakām Gundegai Dumpei, kura jau daudzu garumā, regulāri, uzcītīgi un rūpīgi ir veikusi šos tulkojumus no vācu valodas. Tāpat esam pateicīgi Rīgas Biķeru evaņģēliski luteriskajai draudzei, kura ar saviem regulārajiem ziedojumiem atbalsta tieši Mārtiņa Lutera darbu izdošanu. Patiešām, ja tikai viena draudze kaut ko tādu spēj izdarīt, ko varētu izdarīt vēl desmit vai piecdesmit draudzes!

Līdz šīm esam izdevuši šādus Lutera darbus:
 1. Mazais Katehisms
 2. Lielais Katehisms
 3. Svēto Rakstu apceres katrai dienai
 4. Baznīcas postillas, 1-5. sējumi
 5. 1. Mozus grāmatas skaidrojums, 1-5. sējumi
 6. Evaņģēlija skaidrojums svētku un apustuļu atceres dienām
 7. Jāņa evaņģēlija skaidrojumi, 1-2. sējumi
 8. Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojums
 9. Psalmu skaidrojums
 10. Pāvila Vēstules galatiešiem skaidrojums
 11. Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums
 12. Apustuļa Pētera pirmās un otrās vēstules skaidrojumi
 13. Galda runas
 14. Jēzus Kalna sprediķis
 15. Par Kristus Vakarēdienu
 16. Baznīcas Bābeles gūstā
 17. Magnificat
 18. Par gribas verdzību.

Iespaidīgs saraksts!

Šajā, 2018. gadā, plānojam izdot vienā sējumā M. Lutera skaidrojumus par Vecās Derības praviešiem – Daniēlu, Hozeju, Amosu, Joēlu. Priecāsimies par jebkādu atbalstu no mūsu luterāņu saimes Latvijā.