Mārtiņš Luters: Baznīcas uzturēšana (1532–1546), 3. sējums

Mārtiņš Luters: Baznīcas uzturēšana (1532–1546), 3. sējums

Vāks grāmatai Mārtiņš Luters, Baznīcas uzturēšana, 3. sējums. Autors Mārtiņš Brehts. Izdevējs: Luterisma mantojuma fonds

Ar šo Mārtiņa Brehta pētījumu par Mārtiņu Luteru, esam noslēguši projektu, kuru iesākām 2007. gadā, proti, tagad piedāvājam trešo, pēdējo, sējumu par Dr. Mārtiņa Lutera dzīvi un darbiem.

Ikviens, kurš izlasīs visus trīs sējumus, noteikti iegūs ļoti padziļinātu, niansētu un bagātīgu izpratni par Mārtiņa Lutera dzīvi, kā arī par Reformācijas laika norisēm. Varētu pat apgalvot, ka izlasot šos sējumus, var vairs neko nelasīt par Lutera dzīvi, jo tajos viss jau ir pateikts. 🙂

Trešajā sējumā “Baznīcas uzturēšana”, pie kura autors ir strādājis desmit gadus, tiek aplūkota Mārtiņa Lutera dzīve, sākot ar 1532. gadu, kad par kūrfirstu kļuva Johans Frīdrihs. Līdz pat savai nāvei 1546. gadā Mārtiņš Luters visu uzmanību veltīja baznīcas uzturēšanai, kā uz to norāda arī trešā sējuma nosaukums. Reformators ļoti aktīvi piedalījās dažādās teoloģiskās diskusijās ar saviem oponentiem gan no Romas, gan anabaptistu puses, pabeidza Bībeles tulkojumu vācu valodā, lasīja lekcijas Vitenbergas Universitātē, rakstīja vēstules valdniekiem, risināja dažādus strīdus utt.

Tajā pašā laikā autors ļoti rūpīgi apraksta arī Lutera personīgo dzīvi, viņa veselības problēmas, mājas sadzīvi un laulības dzīvi. Šajos aprakstos ikviens lasītājs aiz lielā reformatora tēla ieraudzīs arī parastu cilvēku ar tā bēdām un priekiem, zaudējumiem un uzvarām, ciešanām un mieru.

Mārtiņš Brehts ir baznīcas vēsturnieks, profesors emeritus Minsteres Universitātē, Vācijā. Viņš ir viens no lielākajiem 20. gs. akadēmiskajiem Lutera pētniekiem Rietumu pasaulē; laikā no 1981. gada līdz 1987. gadam sarakstījis visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrāfiju trīs sējumos.

Grāmatas cena fonda birojā EUR 5.00.

Pērkot visus trīs sējumus kopā: EUR 12.00

Ieskats grāmatā šeit:

Martins Brehts

3. sējums