Mārtiņš Luters par AICINĀJUMU

Mārtiņš Luters par AICINĀJUMU

Kristus ir cietis un miris par mūsu grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem! Alleluja!

Kristus paveiktais izpirkšanas un glābšanas darbs mūs dara brīvus vairs nedomāt par sevi jeb būt vērstam uz sevi, jo mums nekā vairs netrūkst – nedz Dieva labvēlības, nedz brīnišķīgo Dieva apsolījumu. Mēs esam ļoti bagātīgi apdāvināti ar Dieva radīšanas, pestīšanas un svētdarīšanas dāvanām, tāpēc ar prieku un pateicību varam domāt un darboties tikai citu cilvēku vajadzībām. Vēl vairāk, kā Dieva attaisnotiem un mīlētiem nav vairs svarīga arī cilvēku atzinība un ko cilvēki par mums domā vai runā, kas savukārt mūs padara vēl brīvākus tiem kalpot ar ķēnišķu un priesterisku cienību.

Šajā rakstā iepazīsim Mārtiņa Lutera domas par aicinājumu. Svētīgu lasīšanu!

Powered By EmbedPress