Mūžībā aizsaukts ilggadējais fonda atbalstītājs mācītājs Jānis Šmits

Mūžībā aizsaukts ilggadējais fonda atbalstītājs mācītājs Jānis Šmits

Luterāņu baznīcas Misūrī sinodes, ASV, prezidenta Kišnika vizīte Luterisma mantojuma fondā 2002. gadā, kad fonda valdes priekšsēdētājs bija Jānis Šmits

Šīs nedēļas sākumā mūs visus pārsteidza ļoti bēdīga vēsts. 51. gadu vecumā ir miris ilggadējais fonda darbinieks un atbalstītājs, mūsu brālis Kristū, mācītājs Jānis Šmits.

Jānis ir darbojies un strādājis dažādās vietās, un mēs gribētu nedaudz pakavēties pie tā, kā viņš ir kalpojis Luterisma mantojuma fondā.

Savu darbību fondā mācītājs Jānis Šmits iesāka ļoti sarežģītā brīdī. Proti, līdzšinējie fonda vadītāji bija izveidojuši jaunu SIA Augsburgas institūts, likvidējot “Luteriskā mantojuma fondu” un paņemot līdzi visus fonda līdzekļus.

Tāpēc 1997. gada 30. septembrī notika fonda atdzimšana kā bezpeļņas organizācija SIA “Luterisma mantojuma fonds”. Fonda jaunā valde ir šādā sastāvā: Atis Vaickovskis, Guntis Kalme, Jānis Ginters, Jānis Šmits un Andris Smilgdrīvs. Par atjaunotā fonda valdes priekšsēdētāju ievēl Jāni Šmitu, bet direktoru – Andri Smilgdrīvu.

Atjaunotā fonda pirmais lielais projekts bija sadarbībā ar Tieslietu Ministrijas Kriminoloģijas centru tapusī grāmata “Netradicionālās Reliģiskās kustības un sektas: socioloģiskie un kriminoloģiskie aspekti” (1998). Šī grāmata apkopoja tāda paša nosaukuma konferences referātus, kura notika 1998. gada 30. janvārī. Šeit mēs redzam fonda vadītāja ieinteresētību, sadarbojoties ar valsti, risināt “sektu” problemātiku Latvijas sabiedrībā.

Jāņa darbības laikā tika realizēti vairāki lieli projekti. Daži piemēri: 

  • 2001. gadā tika pabeigts “Vienprātības grāmatas” pirmais izdevums. 
  • Caur fondu LELB jaunā teoloģiskā semināra bibliotēka saņēma daudzas teoloģiskas grāmatas. 
  • Tiek izdoti “Baznīcas Postillu” divi sējumi no apjomīgiem M. Lutera sprediķiem. 
  • 2003. gada 28. oktobrī mācītājs Jānis Šmits no LR Nacionāliem bruņotiem spēkiem saņem goda rakstu par ieguldījumu bruņoto spēku stiprināšanā. Šeit kā piemērs ir jāpiemin kabatas formāta grāmata, kuru izdeva fonds, un kuras nosaukums visu pasaka – “Lūgsim Dievu! Karavīru ģimenes lūgšanas.”

Savu darbību fondā Jānis Šmits beidz 2004. gadā, jo saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valdes priekšsēdētāja amata “Luterisma mantojuma fondā”, kuru viņš ieņēma, savienošana ar deputāta darbu nav atļauta. Atcerēsimies, ka tajā laikā paralēli brīvprātīgajam darbam fondā, Jānis Šmits ieņēma ļoti augsto LR Saeimas sekretāra amatu.

Līdz pat nāves dienai Jānis dzīvoja līdzi fonda darbībai un regulāri piedalījās fonda sēdēs, risinot kopā ar pārējiem ikdienas darba aktualitātes. Īpaši jāuzsver tas, ka daudzu gadu garumā viņš bija izveidojis labu arhīvu par fonda vēsturi, kas bija neatsverams palīgs, lai varētu apkopot fonda darbību Latvijā un sagatavotu referātu fonda pastāvēšanas 25. gadu jubilejā, kuru svinējām 2018. gadā.

Mums, cilvēkiem, ir savi plāni un nodomi par savu dzīvi, taču Dievam ir savi plāni un nodomi. Pārsvarā tie mums ir nezināmi un nesaprotami, taču pazemībā un bijībā pieņemami.

Paliksim aizlūgšanās un atbalstā Jāņa sievai un bērniem!

Lai arī pie Jāņa piepildās mūsu Pestītāja apsolījums “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!”

Izvadīšana sestdien, 30. septembrī plkst. 12.00 no Biķeru luteriskās draudzes (Vecā Biķernieku iela 59, Rīga).