Par gavēšanu Kristus ciešanu laikā

Par gavēšanu Kristus ciešanu laikā

Jēzus Kalna sprediķis. Sermon on the Mount

Par gavēšanu Kristus ciešanu laikā un visa gada garumā

Baznīcas liturģiskā gada ritumā mēs esam iegājuši t. s. Gavēņa laikā. Mārtiņš Luters, izbijis mūks, kurš klostera dzīvē bija ļoti centīgs, kārtīgs un dedzīgs mūks, no savas pieredzes zin ko pateikt par gavēni, par nopietnām kļūdām gavēšanā un kāpēc vispār ir jāgavē. Fonds 2016. gadā izdeva Lutera skaidrojumu par Jēzus Kalna sprediķi, kurš ir atrodams Mateja evaņģēlija 5.-7. nodaļās.

Sestajā nodaļā lasām Jēzus vārdus: “Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs..”

Mūsu lasītājiem piedāvājam Lutera ļoti vērtīgo skaidrojumu par gavēni ŠEIT.