Par okultismu. Kurts Kohs

Par okultismu. Kurts Kohs

Grāmatas „Okultisma ABC” misija ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot – uzlabot dzīves kvalitāti šeit, iegūt un nepazaudēt dzīvi mūžībā.

Šīs grāmatas mērķis ir rādīt gaismu garīgās tumsas un krēslas zonā un piedāvāt bibliskus problēmu risinājumus cilvēkiem, kas apzināti vai neapzināti iesaistījušies okultismā vai arī cieš no iepriekšējo paaudžu okulto grēku lāsta.

Grāmatas uzdevums ir darīt garīgi neredzīgos redzīgus, sniedzot ar piemēriem ilustrētu īsu analīzi par Dr. theol Kurta E. Koha dzīves laikā izplatītākajiem okultisma virzieniem, okultisma praktizēšanas sekām cilvēku dzīvē, un rādīt ceļu uz brīvību no garīgās sasaistības.

Zemsvītras piezīmēs pievienota informācija par atsevišķiem okulto darbību veidiem, kas nebija plaši pazīstami autora dzīves laikā, bet kļuvuši aktuāli mūsdienās, Rietumu liberālismam attīstoties un apšaubāma garīguma praktizēšanai izplatoties kristīgā vidē.