Par mums

Par mums

MISIJA

Luterisma mantojuma fonds (LMF) ir starptautiska misijas un bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir tulkot un publicēt kristīgas-evaņģēliskas-luteriskas grāmatas, tādējādi veicinot rakstītā Dieva vārda izplatīšanos starp latviešiem, lai ikviens, kurš tic Kristum un top kristīts trīsvienīgā Dieva vārdā, tiktu glābts uz mūžīgo dzīvošanu.

VĒSTURE

LMF ir dibināts 1992. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs. No nelielas, dažu entuziastu izveidotas interešu grupas LMF šajā laikā izaudzis par organizāciju, kura darbojas 60 pasaules valstīs un izdod grāmatas 98 dažādās valodās (vairāk skatīt šeit: www.lhfmissions.org). LMF Latvijā iespiesto grāmatu skaits jau ir sasniedzis 160 izdevumus (ieskaitot atkārtotos).

Video lekciju par fonda 25. gadu vēsturi skatīt šeit:
https://youtu.be/tCqQdUofJQE vai arī sadaļā Galerija.

STRUKTŪRA

Lai gan LMF ir daļa no starptautiskas organizācijas, mums ir sava vietējā valde, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus par tulkojamo grāmatu izvēli un organizācijas vispārējo stratēģiju. LMF valdes sastāvā ir LELB mācītāji, kas nodrošina, ka LMF darbība ir atbilstoša luteriskās baznīcas vajadzībām un interesēm. Pēc sava statusa LMF ir neatkarīga organizācija, taču darbojas sadarbībā ar LELB. Mūsu finansējuma avots līdz šim ir bijusi LMF starptautiskā organizācija, citi ārvalstu partneri, pārsvarā Skandināvijā, kā arī privātie ziedojumi.

GRĀMATAS

Mēs cenšamies aptvert plašu teoloģiskās literatūras spektru: no sistemātiskās teoloģijas un ekseģēzes grāmatām līdz katehēzes, Svētdienas skolas materiāliem un bērnu grāmatiņām. Lai gan primārais adresāts sākotnēji ir bijis mācītāji un teoloģijas studenti, pēdējos gados LMF aizvien vairāk  izdot grāmatas, ko varētu lietot daudz plašāks lasītāju loks. Ir iespēja iegūt luterāņu grāmatas arī krievu, lietuviešu, ukraiņu un daudzās citās valodās. Lai to izdarītu, meklējiet informāciju LMF starptautiskajā mājas lapā: www.lhfmissions.org

IZPLATĪŠANA

LMF grāmatas izplatām LELB draudzēs, lielākajos Latvijas grāmatu veikalu tīklā “Jānis Roze”, kristīgajos grāmatu veikalos “Amnis” un “Ihtis”. Aicinām uz sadarbību draudžu pārstāvjus, kas atbildētu par grāmatu galda darbību vai vēlas tādu savā draudzē izveidot. Piedāvājam iespēju ar draudzēm izdevīgiem noteikumiem un par ļoti zemām cenām grāmatām atrast savus lasītājus. Ņemiet grāmatas šodien un maksājiet pēc to realizācijas!

Sadaļā “Cenas” apakšā ir pieejama grāmatu pasūtījuma forma, kuru ir ērti un ātri aizpildīt.

Ir iespējams arī iegādāties mūsu izdotās grāmatas digitālā formātā, lai tās būtu iespējams lasīt ar digitālām lasīšanas ierīcēm (Kindle, planšetes utt.). Piemēram, šeit, ir iespējams par vienreizēju samaksu, iegūt pieeju gandrīz visām fonda izdotajām grāmatām kopš 2007. gada. Pie tam šī mape katru reizi tiek papildināta ar jaunajām grāmatām. Un tas viss par vienu maksu.

IESPĒJA ATBALSTĪT

Mēs esam daļa no starptautiskas misijas un bezpeļņas organizācijas un mūsu finansiālās iespējas Latvijā ir ierobežotas, tādējādi allaž meklējam jaunus sadarbības partnerus un ziedotājus. Ja Tu vēlies mums sniegt materiālu vai citādu atbalstu, sazinies ar mums. Mēs arī labprāt uzklausām lasītāju viedokļus par mūsu izdoto literatūru. Tas ir būtiski, apsverot izdodamo grāmatu izvēli.

Rekvizīti:

Nodibinājums
“LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”
A. DEGLAVA IELA 10–1, RĪGA, LV–1009
REĢ. NR. 50003360631
SWEDBANK, LV83HABA0019408034695

Telefons: +371 200 89 602

Šeit jūs varat pierakstīties uz fonda jaunumu saņemšanu: