Pēdējie laiki: Jēzus nāks drīz!!!

Pēdējie laiki: Jēzus nāks drīz!!!

Pēdējie laiki: Jēzus nāks drīz

Vai jūs kādreiz ir urdījusi ziņkāre par to, kas notiks nākotnē? Vai esat vēlējušies uzzināt, vai situācija pasaulē uzlabosies vai pasliktināsies? Vai esat vēlējušies uzzināt, kāds gals piemeklēs šo pasauli? Vai esat vēlējušies uzzināt, cik daudz laika šai pasaulei palicis?

Ja tā, tad šī grāmata ir domāta jums!

Kristīgajā ticībā atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem sniedz eshatoloģija jeb mācība par pēdējām lietām. Tā ietver uzskatus par Kristus otrreizējo atnākšanu, par antikristu, par Dieva tiesas dienu, par elli un debesīm, par cilvēka pēcnāves stāvokli utt.

Interese par šiem jautājumiem ir ļoti atšķirīga. Vieni ir vienaldzīgi un pat pauž izsmieklu, jo vai tad tāda pēcnāves dzīve un tiesa vispār pastāv un vai mums nav jādomā tikai par maksimāli komfortablas dzīves iekārtošanu šeit un tagad? Citiem ir neveselīga un pārspīlēta interese par pasaules gala datumu, veidu un vietu, par elles šausmām un debesu svētlaimības detaļām.

Luterāņiem eshatoloģija nav ticības dzīves un teoloģijas centrā, tomēr tā ir ļoti svarīga, jo atbild uz jautājumiem, kas sagaida Kristum ticīgu cilvēku pēc viņa nāves un uz ko tas var cerēt mūžībā.

Grāmatas cena fonda birojā: EUR 6.00. Meklējiet mūsu grāmatas arī AMNIS, IHTIS un JĀNIS ROZE grāmatu veikalos, kā arī draudžu grāmatu galdos.

Par autoru: Tomass Nāss māca ebreju valodu Mārtiņa Lutera Koledžā Ņūlmā (New Ulm), Minesotā, ASV. Viņš 10 gadu ir kalpojis kā mācītājs Mankeito, Minesotā un Milvoki, Viskonsīnā.

Šeit neliels ieskats grāmatā: