“Postmodernie laiki” un “Mīlestība, patiesība un žēlastība”, atkārtoti izdevumi

“Postmodernie laiki” un “Mīlestība, patiesība un žēlastība”, atkārtoti izdevumi

Esam atkārtoti publicējuši divas grāmatas, kuras pa šiem pēdējiem gadiem ir izpirktas. Pirmā ir Vīta grāmata “Postmodernie laiki”, kurā autors analizē t. s. Postmoderno laiku.

Daudzi cilvēki mūsdienās apzinās, ka modernais laikmets ir beidzies. Gandrīz ikvienā sfērā, sākot ar zinātni un beidzot ar jaunām sociālām parādībām, 20. gadsimta domas un kultūras pamatpieņēmumi tiek apšaubīti. 21. gadsimta sākumā ir skaidrs, ka Rietumu kultūra ir iegājusi jaunā fāzē, ko zinātnieki sauc par postmodernismu.

Tomēr nav īsti skaidrs, vai šīs pārmaiņas ir labas vai sliktas. Autors, analizējot posmoderno domu, mākslu, sabiedrību un reliģiju, lasītāju ved pa postmodernisma labirintu un aicina pašam lasītājam izdarīt secinājumus par šī jaunā laikmeta sliktajām vai labajām iezīmēm.

Savukārt, Grunnana, Zviedrijas luterāņu mācītāja, grāmata “Mīlestība, patiesība un žēlastība” ir labi pazīstama mūsu luterāņu draudzēs, jo gadiem ilgi ir tikusi lietota kā labs un noderīgs materiāls iesvētājamiem jeb katehūmeniem. Šajā grāmatā autors soli pa solim aplūko Lutera Mazā Katehisma galvenos mācību gabalus – Baušļus, Apustuļu Ticības apliecību, “Mūsu Tēvs debesīs” lūgšanu, Kristību, Grēksūdzi, Vakarēdienu.

Postmodernie laiki
Postmodernie laiki