Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi, Mārtiņš Luters

Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi, Mārtiņš Luters

Mārtiņa Lutera skaidrojums par praviešiem Danielu, Hozeju, Joēlu un AmosuMārtiņa Lutera darbu sērijā esam publicējuši kārtējos Bībeles grāmatu skaidrojumus. Šoreiz lasītājam ir iespēja iedziļināties Vecās Derības praviešu – Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa – pasaulē, kā arī pavadīt svētīgu laiku, lasot Lutera skaidrojumus par tiem. 

Grāmatas cena fonda birojā EUR 5.00.