Reformācijas dienas svētki

Reformācijas dienas svētki

Vitenbergas pils baznīca, pie kuras durvīm Luters esot piesitis 95. tēzes

Šodien, 31. oktobrī mēs svinam Reformācijas dienu, jo kā lai nesvin to,

  • ka Dievs par mums ir apžēlojies
  • ka Dievs ir piedevis un piedod mums visus mūsu grēkus
  • ka Kristus ar savām asinīm ir nomaksājis mūsu nenomaksājamo parādu
  • ka Dievs no savas žēlastības mums ir atvēris vārtus uz mūžīgiem mājokļiem Viņa Valstībā.
  • un ka visu to Reformācija ir atkal no jauna cēlusi gaismā

Par godu šai dienai esam izveidojuši video, kārtējo sarunu, kurā Juris Uļģis, Voldemārs Lauciņš un Didzis Stilve runā par AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS APOLOĢIJU (Filips Melanhtons), īpaši izceļot jautājumus par grēksūdzes vērtību cilvēka dzīvē, par to, ko tad nozīmē svētīgi nomirt un kāds ir Baznīcas kā Kristus miesas galvenais uzdevums šajā pasaulē.

Tāpat ir pieejams audio šai sarunai SPOTIFY un APPLE PODCAST aplikācijā, meklētājā ierakstot LUTERISMA MANTOJUMA FONDS.

Šeit piedāvājam video šai sarunai: