Reformācijas dienas svinības 31. oktobrī Lutera Akadēmijā

Reformācijas dienas svinības 31. oktobrī Lutera Akadēmijā

Profesora Roberta Feldmaņa fonds sadarbībā ar Luterisma mantojuma fondu un Lutera Akadēmiju ielūdz uz Reformācijas dienas svinībām 31. oktobrī plkst. 18:00 Lutera Akadēmijas zālē.

Pasākumā:

  • Svētbrīdis
  • māc. R. Feldmaņa grāmatas “Jaunās Derības personas” atvēršana
  • Luterisma mantojuma fonda jauno grāmatu atvēršana
  • LA studentu priekšlasījumi par LELB mācītājiem Rumbu, Žibeiku un Akmentiņu

Noslēgumā sadraudzība pie Reformācijas kliņģera.

Vairāk skatīt LELB mājas lapā šeit: http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2393