Skaidrojumi par Vecās Derības praviešiem, Mārtiņš Luters

Skaidrojumi par Vecās Derības praviešiem, Mārtiņš Luters

Esam publicējuši kārtējos Mārtiņa Lutera darbus, šoreiz par Vecās Derības praviešiem. Šajā grāmatā ir iekļauti skaidrojumi par šiem praviešiem:

Jeremija, Ecēhiēls, Obadja,
Jona, Miha, Nahums,
Habakuks, Cefanja, Hagajs,
Caharija, Maleahijs.

Atgādinām mūsu lasītājiem, ka šajā M. Lutera darbu sērijā esam jau izdevuši šādus skaidrojumus:

– Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums
– Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi
– Psalmu skaidrojums
– Jāņa evaņģēlija skaidrojums
– Jēzus Kalna sprediķis
– Magnificat
– Pāvila vēstules Galatiešiem skaidrojums
– Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi
– Apustuļa Pētera pirmās un otrās vēstules skaidrojumi

Papildus šiem Svēto Rakstu skaidrojumiem, šajā Lutera darbu sērijā esam izdevuši arī viņa populārākos darbus:

– Par gribas verdzību
– Apliecība par Kristus Vakarēdienu
– Baznīca Bābeles gūstā
– Galda runas

Pēc mums pieejamās informācijas, M. Lutera darbi visvairāk ir pieejami vācu valodā, pēc tam – angļu, un pēc tam – latviešu valodā.

Tātad esam trešajā vietā pasaulē un mums latviešiem tā ir viena no lietām, ar kurām varam lepoties un būt pateicīgi Dievam par Viņa labvēlību.

Grāmatas cena fonda birojā: EUR 5.00.

Grāmatas digitālā versija (epub formātā) arī ir pieejama: EUR 3.00

Šeit neliels ieskats grāmatā:

Powered By EmbedPress