Mārtiņš Luters un viņa ceļš uz Reformāciju. M. Brehts.

Mārtiņš Luters un viņa ceļš uz Reformāciju. M. Brehts.

Esam publicējuši ievērojamā baznīcas vēsturnieka profesora Mārtiņa Brehta grāmatu par Mārtiņa Lutera dzīvi, darbību un teoloģiju. Mārtiņš Brehts ir Baznīcas vēsturnieks, profesors emeritus Minsteres universitātē, Vācijā. Viņš ir viens no lielākajiem akadēmiskajiem Lutera pētniekiem Rietumu pasaulē. Laikā no 1981. gada līdz 1987. gadam viņš sarakstījis ļoti visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrāfiju trīs sējumos. Šī grāmata, kuru piedāvājam latviešu lasītājiem, ir pirmais sējums, kas aplūko Lutera dzīvi no dzimšanas līdz 1521. gadam, kad viņam nākas piedzīvot ļoti spēcīgu opozīciju no Romas katoļu baznīcas puses – līdz pat ekskomunikācijai.

Kā jau akadēmiskam darbam pieklājas, tajā ir vairāk nekā 1600 vēres, un tas nozīmē, ka ar šo grāmatu ikvienam lasītājam tiek dota iespēja arvien padziļinātākai Lutera biogrāfijas pētniecībai.

Grāmatas cena fonda birojā EUR 5.00. Šī un citas grāmatas ir iegādājamas arī LELB IHTIS grāmatu veikalā, AMNIS grāmatu veikalā Lāčplēša ielā un Jāņa Rozes grāmatu veikalu tīklā.

Vēlamies iepriecināt mūsu lasītājus, ka tuvāko divu mēnešu laikā izdosim vēl divas  lieliskas grāmatas par Lutera dzīvi, teoloģiju un viņa atstāto mantojumu. Gan Roberts Kolbs (ASV), gan Bernhards Loze (Vācija) ir pazīstami visā pasaulē, kā nopietni un akadēmiski Lutera dzīves un teoloģijas pētnieki.