Ziedojums Jāņa Šmita kapa piemineklim

Ziedojums Jāņa Šmita kapa piemineklim

Jānis Šmits (1968–2019)

Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!” (Ebr 13:7)


Luterisma mantojuma fonds aicina ar finansiālu atbalstu palīdzēt ģimenei labiekārtot pirms diviem gadiem mūžībā aizsauktā luterāņu mācītāja Jāņa Šmita kapa vietu. Jānis Šmits vairāk kā divdesmit gadus bija mācītājs dažādās LELB draudzēs. Vairākus gadus darbojās Luterisma mantojuma fonda prezidenta amatā, kā arī kalpoja dažādos augstos Valsts un Rīgas pašvaldības amatos. Šo gadu laikā viņš nenogurstoši atgādināja katram par Dieva atklāsmi Bībelē un pielika roku daudzu labu darbu īstenošanai. Jāņa ģimene un Luterisma mantojuma fonds jau iepriekš pateicas par atbalstu.

Ziedojumus varat pārskaitīt, ar norādi “Jāņa Šmita kapa piemineklim”, uz Solvitas Šmites kontu:

LV26RIKO 0001 3019 5187 3 (LUMINOR banka).