Drīzumā

Drīzumā

2021/22 gada projekti,
kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Gregorijs Lokvuds, 1. VĒSTULES KORINTIEŠIEM KOMENTĀRS.

Reinhards Slenska, Mērķis un gals: Eshatoloģija.

Metjū Ričards, VAI PATIESAIS JĒZUS, LŪDZU, VARĒTU PIECELTIES.

Harolds Senkbeils, Pastorālā padomdošana jeb dvēseļu aprūpe.

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 2. sējums.

Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 3. sējums.

Jānis Tolpežņikovs, Bībeles studijas par Vēstuli Ebrejiem.

F. Melanhtons, Loci Communes (1521).

Braitons, Jāņa Atklāsmes grāmata, atkārtots izdevums mīkstos vākos A5 formātā.

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE): tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā).

Aicinām draudzes ar saviem ziedojumiem atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un grandiozs projekts, kura augļus varēs baudīt arī nākamās kristiešu paaudzes Latvijā. 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu, kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: