Drīzumā

Drīzumā

2023–24 gada projekti,
kurus fonds ir iecerējis izdot ar jūsu atbalstu

Džīns Edvards Vīts, DIEVS DARBĪBĀ: KRISTĪGAIS AICINĀJUMS VISĀ JŪSU DZĪVĒ.

Bo Gīrcs, TICĒT KRISTUM. Ikdienas lasījumi un lūgšanas visam baznīcas gadam.

Jobsts Šēne, ATSAUKT ATMIŅĀ ESOŠO: RAKSTI LUTERISKAJĀ TEOLOĢIJĀ

M. Luters, Komentāri par vairākiem Vecās derības praviešiem (Caharija, Habakuks, Jona, Miha, Obadja utt.)

DR. MĀRTIŅA LUTERA DARBU IZLASE, 3. sējums.

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE): tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā).

Aicinām draudzes ar saviem ziedojumiem atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un grandiozs projekts, kura augļus varēs baudīt arī nākamās kristiešu paaudzes Latvijā. 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu, kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: