Drīzumā

Drīzumā

Ādolfs Keberle, Ticība Kristum un labie darbi jeb TAISNOŠANAS UN SVĒTTAPŠANAS SAVSTARPĒJĀ MIJIEDARBĪBA

Bo Gīrcs, TICĒT KRISTUM. Ikdienas lasījumi un lūgšanas visam baznīcas gadam.

Jobsts Šēne, ATSAUKT ATMIŅĀ SPĒKĀ ESOŠO: RAKSTI LUTERISKAJĀ TEOLOĢIJĀ.


Harolds, Ristavs, GARĪGĀ CĪŅA: RŪPĒJOTIES PAR DVĒSELI.


Čads Bords, AČGĀRNĀ KRISTIETĪBA.


Braiens Vulfmillers, GRIB TIE MŪS NĀVĒ DZĪT: MĀRTIŅA LUTERA MOCEKLĪBAS TEOLOĢIJA.


DR. MĀRTIŅA LUTERA DARBU IZLASE, 4. sējums.

LUTERĀŅU MĀCĪBU BĪBELE (THE LUTHERAN STUDY BIBLE): tā ir Bībele, ar ļoti daudzām paskaidrojošām apakšpiezīmēm, komentāriem par visu Bībeles grāmatu vēsturi un teoloģiju, mapes, konkordance, paralēles utt. Vēl nebijusi Bībele ar komentāriem latviešu valodā).

Aicinām draudzes ar saviem ziedojumiem atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un grandiozs projekts, kura augļus varēs baudīt arī nākamās kristiešu paaudzes Latvijā. 

Šeit Tu vari aizpildīt veidlapu, kurā tiktu dota informācija par grāmatu, kuru, Tavuprāt, būtu vēlams tulkot latviešu valodā: