Komentārs par Apustuļa Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem

Komentārs par Apustuļa Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem

“Konkordijas komentāru” sērijā esam publicējuši, nu jau trešo komentāru, šoreiz, Gregorija Dž. Lokvuda, “Pirmā vēstule korintiešiem”.

Ievadvārdi latviešu lasītājiem no paša autora:

Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Man bija liels iepriecinājums saņemot ziņu no mana labā drauga mācītāja Guntara Baikova, ka Latvijas Luterisma mantojuma fonds Konkordijas komentāru sērijā ir nolēmis izdot manu Pirmās  vēstules korintiešiem komentāru latviešu valodā. Manai sievai Kristīnei un man ir saglabājušās labas atmiņas par latviešu luterāņu mācītājiem, kuri studēja Fortveinas Konkordijas teoloģijas seminārā, Indianas štatā, tajā laikā, kad arī mēs tur bijām (1991–2000). Jūsu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags arvien bija godāts ciemiņš mūsu seminārā. Man bija prieks viņu vairākkārt satikt ASV. Savukārt laikā, kad atrados “ilgstošā kalpošanas atvaļinājumā” ‒ tā mēs to saucam Austrālijā ‒, mēs ar Kristīni 2003. gadā piecas dienas viesojāmies Rīgā. Toreiz arhibīskaps Vanags mūs kā tūristus labvēlīgi uzņēma savā birojā sestdienas rītā.

Vienmēr, kad tieku aicināts piedalīties Austrālijas Luterāņu baznīcas mācītāju ordinācijā, sveicinājumam izmantoju apustuļa Pāvila vārdus, ar kuriem viņš noslēdz savu izcilo nodaļu par mūsu Kunga augšāmcelšanos: “Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs!” (1Kor 15:58) Šie brīnišķīgie iedrošinājuma vārdi, protams, ir domāti ne vien mācītājiem, bet arī visiem Dieva dārgajiem svētajiem, “kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdu visās vietās”. (1Kor 1:2)

Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums visiem!

Kristus sadraudzībā
Jūsu Dr. Gregorijs Lokvuds
Austrālijas Luterāņu koledžas emeritēts pasniedzējs

Grāmatas cena fonda birojā: EUR 15

Šeit neliels ieskats komentārā:

Powered By EmbedPress